Tiếng Việt | English

02/12/2022 - 16:48

Quyết liệt, nhạy bén, sáng tạo thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023

Năm 2022, tình hình KT-XH của tỉnh Long An diễn ra trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, song toàn tỉnh quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đạt những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

19/19 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch

Đến nay, 19/19 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch đề ra (trong đó, có 10 chỉ tiêu vượt). Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 8,46%, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân cả nước là ước đạt 8%, Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy năm 2022 đề ra là 6,5-7%; quy mô kinh tế đứng thứ 12/63 tỉnh, thành cả nước. Với kết quả này, tỉnh xếp thứ 6/13 tỉnh, thành trong Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (sau Hậu Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Đồng Tháp, TP.Cần Thơ) và xếp thứ 4/8 tỉnh, thành trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (sau Tây Ninh, Đồng Nai, TP.HCM).

(Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông)

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 và thông qua Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; chương trình làm việc của Tỉnh ủy năm 2023; dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vay trả nợ công năm 2023; kế hoạch đầu tư công năm 2023 và việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;...

Cơ cấu kinh tế tiếp tục tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng; giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản (cơ cấu kinh tế 3 khu vực năm 2022 đạt 14,6% - 52,3% - 33,1%). Đặc biệt, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tập trung thực hiện quyết liệt và đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Công tác xúc tiến, thu hút, hỗ trợ đầu tư tiếp tục được quan tâm thực hiện, mang lại hiệu quả tích cực. Trong năm 2022, nhiều dự án lớn được khởi công. 3 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm của NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh được tập trung triển khai, thực hiện và đạt kết quả bước đầu.

Thương mại - dịch vụ khôi phục nhanh sau đại dịch Covid-19 (đạt 107,8% kế hoạch, tăng 22,9% so cùng kỳ). Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 21.070 tỉ đồng, đạt 121,4% dự toán tỉnh giao, tăng 12,7% so cùng kỳ. Chi đầu tư phát triển trong tổng chi ngân sách là 49%, tăng so với năm 2021 (39,5%).

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được đẩy mạnh. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quốc phòng - an ninh, nội chính được các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất. Hoạt động đối ngoại được tăng cường; chủ quyền, an ninh biên giới được giữ vững. Hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng hiệu quả, nhiều mặt chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, bám sát tinh thần Kết luận số 21-KL/TW và có những chuyển biến tích cực, phát huy dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng được tăng cường.

Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ ở mức cao nhất

Dù đạt những kết quả tích cực, song Tỉnh ủy cũng nhìn nhận, đánh giá những khó khăn, hạn chế. Tình hình tiêu thụ, xuất khẩu nông sản vẫn còn khó khăn. Giá vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào tăng cao, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và giá cả đầu ra của nhiều ngành, lĩnh vực. Việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ chưa kiên quyết. Tình trạng y, bác sĩ, nhân viên y tế xin nghỉ việc gia tăng. Công tác định hướng, phân luồng học sinh sau THCS, đào tạo nghề còn nhiều vướng mắc, hạn chế. Tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh dẫn đến phải cắt giảm lao động đang có xu hướng tăng. An ninh, trật tự, an toàn xã hội có mặt chưa bảo đảm,…

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân dẫn đến khó khăn, hạn chế trong thực hiện NQ Tỉnh ủy năm 2022 là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, điều hành chưa chủ động, năng động, sáng tạo, quyết liệt; vai trò tham mưu, phối hợp của một số sở, ngành, địa phương còn hạn chế, bị động; tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, thái độ và trình độ của một số cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu có mặt còn hạn chế.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được cho rằng, năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng làm chuyển biến căn bản, tạo đà cho những năm tiếp theo hoàn thành thắng lợi NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và NQ Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy, ông đề nghị từng đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo hơn nữa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh năm 2022 tiếp tục tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng (Trong ảnh: Bốc dỡ hàng hóa tại Cảng Quốc tế Long An)

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Tỉnh ủy thống nhất quan điểm chung là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên với tinh thần “quyết liệt, quyết liệt hơn nữa”, hành động nhạy bén, linh hoạt và kịp thời; phát huy sự đoàn kết, đồng thuận và nỗ lực với quyết tâm cao nhất, cùng với tư duy mới trên tinh thần tự lực, tự cường; lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, xem người dân là đối tượng phải phục vụ, xem doanh nghiệp là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tuyên truyền rộng rãi, động viên, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, tham gia thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ NQ đã đề ra. “Các đồng chí tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, không say sưa với thành tích, thắng lợi, “không ngủ quên trên vòng nguyệt quế” như căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời, phải nỗ lực đi tiếp chặng đường, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm, góp phần thực hiện thắng lợi NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh” - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh./.

Qua 1 ngày làm việc với tinh thần tập trung, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tỉnh ủy thống nhất xác định 19 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2023: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt từ 8-8,5%; sản lượng lúa bình quân 2,7 triệu tấn, trong đó, lúa chất lượng cao chiếm 65%; GRDP bình quân đầu người đạt 95-100 triệu đồng; tăng thu ngân sách nhà nước 12%; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt 31,49% (có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu); hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí mới giảm 15%; hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 60%; kết nạp 1.550 đảng viên;...

Như Nguyệt

Chia sẻ bài viết