Tiếng Việt | English

27/07/2015 - 13:51

Quyết tâm đưa Thạnh Hóa ngày càng phát triển bền vững

sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, chiều ngày 24-7-2015, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện thạnh Hóa đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Phóng viên Báo Long an có cuộc trao đổi với Bí thư Huyện ủy thạnh Hóa - Phan Quang nghiệp về mục tiêu, chỉ tiêu và những giải pháp để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ Vi, nhiệm kỳ 2015-2020.

 °PV: Thưa Bí thư Huyện ủy, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện đề ra phương hướng như thế nào, thưa đồng chí?

Bí thư Huyện ủy - Phan Quang Nghiệp: Với tinh thần "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Năng động-Phát triển", huyện xác định trong nhiệm kỳ 2015-2020 tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác có hiệu quả lợi thế của huyện. Phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra tăng trưởng hợp lý và bền vững. Quyết tâm xây dựng nông thôn mới, phát huy quyền làm chủ và nâng cao đời sống của nhân dân.

Đồng thời, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Phấn đấu đến năm 2020, huyện Thạnh Hóa có nền nông nghiệp hàng hóa phát triển, có quy mô công nghiệp hợp lý và xây dựng thị trấn Thạnh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

°PV: Đồng chí có thể cho biết các chương trình đột phá và công trình trọng điểm huyện tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới?

Bí thư Huyện ủy - Phan Quang Nghiệp: Huyện đề ra các chương trình đột phá như: Chương trình xây dựng nông nghiệp hàng hóa có sức cạnh tranh cao, gắn với công nghiệp chế biến nông sản; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật thị trấn Thạnh Hóa. Đồng thời, đề ra 2 công trình trọng điểm đó là: Nâng cấp xây dựng khu công viên thị trấn Thạnh Hóa và xây dựng sân vận động huyện.

°PV: Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 sớm đi vào cuộc sống, huyện đã đề ra những giải pháp gì, thưa đồng chí?

Bí thư Huyện ủy - Phan Quang Nghiệp: Chúng tôi sẽ tích cực quán triệt Nghị quyết Đại hội thật sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân nhằm nhất quán trong nội bộ và sự đồng thuận trong xã hội. Từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Không ngừng nâng lên về tính chủ động, chất lượng và năng lực cạnh tranh trong sản xuất nông nghiệp; từng bước cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện. Đồng thời, huy động các nguồn lực nhằm đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế hoạt động đúng định hướng.Mặt khác, huyện sẽ quan tâm giải quyết các vấn đề về xã hội, chăm lo cho nhân tố con người nhằm không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu về y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên.

°PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Trong giai đoạn 2015-2020, huyện Thạnh Hóa phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất (so giá năm 2010) tăng bình quân hàng năm 7,6%; tổng sản lượng lương thực hàng năm 220.000 tấn. Phấn đấu có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học; có 30 trường đạt chuẩn quốc gia (trong đó có 6 trường đạt chuẩn mức độ 2). Phấn đấu 60% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; nâng tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 80%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,1%/năm; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 8%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 3%,…/.

Ngọc Mận- Thanh Nga (thực hiện)

Chia sẻ bài viết