Tiếng Việt | English

06/10/2022 - 09:13

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn trong nhiệm kỳ mới

Với khẩu hiệu Tuổi trẻ Long An “Tiên phong, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển”, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh quyết tâm cống hiến sức trẻ, trí tuệ, xây dựng và phát triển quê hương, phấn đấu xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện.

Thiếu tá Phạm Tấn Huỳnh Còn - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

Đại hội (ĐH) đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn. Tôi tin rằng, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa mới có đủ tâm, đủ tầm để lãnh, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi ngày càng phát triển.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn - Lê Xuân Thịnh

Để thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết ĐH Đoàn đề ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn sẽ tích cực tham mưu những nội dung liên quan đến các công trình TN. Bên cạnh đó, để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn tham mưu nhiều giải pháp, đặc biệt chú trọng nâng cao kỹ năng, năng lực số cho ĐVTN. Hiện Tỉnh đoàn tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chuyển đổi số cho ĐVTN.

Phó Bí thư Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường - Nguyễn Đại Bảo

Với những nội dung, chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết ĐH Đoàn đã đề ra, tôi ý thức được trách nhiệm và vai trò của cán bộ Đoàn trong việc học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức, lối sống và lan tỏa những việc làm tích cực đến mọi người xung quanh. Qua đó, góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết ĐH đề ra, xứng đáng là thế hệ tuổi trẻ "trung dũng, kiên cường" trong thời kỳ mới.

Bí thư Thị đoàn Kiến Tường - Nguyễn De Goonl

Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thị xã sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tình nguyện, xung kích, đi đầu, không ngại khó khăn, gian khổ để tổ chức, thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn. Đặc biệt, Thị đoàn tổ chức các công trình, phần việc TN mang tính thiết thực và hiệu quả; phát huy tính tiên phong của ĐVTN trong các phong trào gắn với chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Cần Đước - Phan Tố Như

Để góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, tôi sẽ nỗ lực trong công tác tham mưu để cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết ĐH Đoàn của tỉnh, huyện phù hợp với Đoàn cơ sở và xu hướng cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ĐVTN./.

H.Lan (ghi)

Chia sẻ bài viết