Tiếng Việt | English

TÌM KIẾM RAO VẶT
Tìm kiếm:
*

Tòa án nhân dân tỉnh Long An thông báo tuyển dụng Kế toán viên

Cập nhật: 29-06-2021

Thông báo tuyển dụng Kế toán viên

Tòa án nhân dân tỉnh Long An thông báo thi tuyển công chức năm 2021, cụ thể như sau:
1. Vị trí tuyển dụng: Kế toán viên.
2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 công chức.
3. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển vào làm việc tại Tòa án nhân dân:
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn dự tuyển và cam kết chấp hành phân công công tác của cơ quan tuyển dụng, có lý lịch rõ ràng.
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lịch sử chính trị của bản thân và gia đình không vi phạm quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
- Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền, không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng.
3.2. Điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu vị trí dự tuyển
- Có trình độ cử nhân (chính quy) trở lên thuộc các chuyên ngành: tài chính, kế toán.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo.
- Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền.
3.3. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức
Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 17/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Lưu ý: Hồ sơ ưu tiên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển. Nếu cấp sau thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.
3.4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
- Không cư trú tại Việt Nam;
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị cơ quan khác kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật.
4. Hồ sơ tuyển dụng, thời gian, địa điểm tiếp nhận
4.1. Hồ sơ tuyển dụng gồm:
1) Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp 01 phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Thông báo này) vào 01 vị trí theo yêu cầu tuyển dụng. Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang, phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật;
2) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3) Đơn của người dự tuyển cam kết về việc chấp hành nghĩa vụ, quy định, sự phân công công tác của cơ quan tuyển dụng nếu trúng tuyển;
4) Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân được cơ quan có thẩm quyền cấp (có chứng thực);
5) Văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập có liên quan (có chứng thực); trường hợp văn bằng, bảng điểm là tiếng nước ngoài thì phải nộp kèm theo bản dịch sang tiếng Việt Nam;
6) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
7) 05 phong bì đã dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận là người dự thi: 02 ảnh 4x6 (chụp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày đăng ký dự tuyển);
8) Các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có);
Hồ sơ dự tuyển được đựng trong túi hồ sơ, mặt ngoài ghi “Hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức ngạch Kế toán viên năm 2021” và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ.
4.2 Thời gian tiếp nhận hồ sơ
Nhận trực tiếp hoặc bằng thư trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/7/2021.
5. Nội dung, hình thức, thời gian và địa điểm thi tuyển:
5.1 Nội dung và hình thức thi tuyển
Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:
a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy gồm 03 phần:
- Phần 1: Kiến thức chung, 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân; công tác quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chức trách nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, thời gian thi 60 phút.
- Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi thi bằng tiếng Anh, thời gian thi 30 phút.
- Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm, thời gian thi 30 phút.
* Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển.
- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.
* Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp sau: Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.
Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp Vòng 2.
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.
- Hình thức thi: Thi viết;
- Thang điểm: 100 điểm;
- Thời gian thi: 180 phút.
5.2 Thời gian thi tuyển Trước ngày 30/8/2021(thời gian cụ thể sẽ thông báo sau);
5.3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thi tuyển: Tòa án nhân dân tỉnh Long An, số 12 tuyến tránh, quốc lộ 1A, khu phố Bình Cư 2, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Tòa án nhân dân tỉnh Long An sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức, thời gian, địa điểm tổ chức và kết quả thi tuyển trên Trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Long An tại địa chỉ: http://www.longan.toaan.gov.vn.
6. Lệ phí dự tuyển:
- Lệ phí dự tuyển là 500.000đ/người (được thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/20216 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạn công chức, viên chức).
- Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, Tòa án nhân dân tỉnh Long An không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký và lệ phí dự tuyển.
- Khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, thí sinh phải nộp kèm lệ phí dự tuyển./.

 

 

Liên hệ: Tòa án nhân dân tỉnh Long An

Các tin rao vặt khác:

Tiêu đề Ngày
•  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ THỦ THỪA IDICO - CONAC (IDTT) 25/06/2021
•  Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức 28/05/2021
•  Agribank Long An thông báo số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng do dịch Covid-19 29/04/2020

Theo bạn, "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với việc uống rượu, bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa các ngày làm việc trong tuần" thực hiện như thế nào?

  Thực hiện rất nghiêm túc
  Có một số cơ quan, đơn vị, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức còn vi phạm
  Thực hiện chưa nghiêm túc
  Cần có giải pháp răn đe mạnh hơn
  Nên bổ sung một số nội dung khác trong quy định