Tiếng Việt | English

16/09/2017 - 08:07

Sẽ đánh giá thực trạng hệ thống công nghệ thông tin các bộ, ngành

 

Một số địa phương đã cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân dễ dàng tiếp cận. (Ảnh: Vietnam+)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Văn phòng Chính phủ đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, đề xuất các giải pháp nhằm liên kết, chia sẻ, kết nối dữ liệu tránh đầu tư dàn trải.

Việc này, hai đơn vị trên phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 12 tới.

Đây là một trong những nội dung được đưa ra tại công văn số 1367/TTg-KSTT ngày 13/9, về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành, gửi tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện hướng dẫn đầy đủ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhằm hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần; khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Các đơn vị này phải xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực và tự đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định cần quy định việc ứng dụng các phần mềm thống nhất cả hệ thống đảm bảo liên thông và khai thác dữ liệu dùng chung để đơn giản hóa các thủ tục hành chính.../.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết