Tiếng Việt | English

22/09/2020 - 18:20

Siết chặt quản lý Internet

Thời gian qua, Internet có tốc độ phát triển vượt bậc, mang đến nhiều tiện ích cho mọi người.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, đại lý kinh doanh Internet và người sử dụng còn vi phạm các quy định của pháp luật, tải những trò chơi kích động, bạo lực, truy cập website không lành mạnh, đồi trụy, lợi dụng các diễn đàn dân chủ để cung cấp các thông tin chống phá Đảng, Nhà nước. Mặt khác, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với dịch vụ Internet và những thông tin trên mạng chưa thật sự đồng bộ, chặt chẽ. Vì vậy, các ngành chức năng cần siết chặt quản lý các dịch vụ Internet; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan cho mọi người, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh nắm bắt và thực hiện nghiêm. Đồng thời, các bậc phụ huynh phải thường xuyên quan tâm, phân tích cho con hiểu rõ mặt trái, tác hại của các thông tin phản động, không lành mạnh, thiếu chính xác, từ đó có định hướng đúng trong việc khai thác thông tin và sử dụng hiệu quả các dịch vụ, thông tin trên Internet. Riêng các tổ chức, cá nhân kinh doanh, sử dụng dịch vụ Internet phải chấp hành các quy định của Nhà nước về đăng ký kinh doanh và bảo đảm an ninh thông tin trên mạng. Các ngành chức năng tăng cường phối hợp quản lý chặt chẽ, nhất là kiểm tra, thanh tra thường xuyên các hoạt động cung cấp dịch vụ Internet, các trò chơi trực tuyến ở các đại lý Internet công cộng, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Internet thực sự là một phương tiện hữu ích và không thể thiếu trong cuộc sống nhưng phải được quản lý một cách chặt chẽ để phát huy những mặt tích cực, đẩy lùi tiêu cực./.

Hoàn Thành

Chia sẻ bài viết