Tiếng Việt | English

27/01/2021 - 14:45

Sở Công Thương Long An triển khai kế hoạch năm 2021, phấn đấu đưa thêm 4 CCN đi vào hoạt động

Ngày 27/01, Giám đốc Sở Công Thương Long An - Nguyễn Anh Việt chủ trì cuộc họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ của ngành năm 2021 với các địa phương trong tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị

Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương xây dựng Chương trình hành động với nhiều mục tiêu cụ thể, góp phần vào tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 9-9,5%, trong đó khu vực nông-lâm- thủy sản tăng 1,5-2%; khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 13-13,5%; khu vực thương mại - dịch vụ và thuế tăng 6,5-7%.

Trong đó, ngành đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,5-12%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 101.000 tỉ đồng, tăng 13,8%; kim ngạch xuất khẩu đạt 6,6 tỉ USD, tăng 10%; kim ngạch nhập khẩu đạt 4,3 tỉ USD, tăng 7,5%; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,97%; tổng thu nộp ngân sách nhà nước 2,1 tỉ USD; kinh phí khuyến công địa phương 1,5 tỉ đồng; kinh phí khuyến công quốc gia 4,36 tỉ đồng; kinh phí hỗ trợ xúc tiến thương mại tỉnh 1,5 tỉ đồng.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, ngành công thương tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, những chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các quy hoạch, đề án của ngành đã được phê duyệt. Đồng thời, tham gia xây dựng Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó tích hợp xây dựng quy hoạch điện, quy hoạch cụm công nghiệp, quy hoạch thương mại.

Trên lĩnh vực phát triển công nghiệp, ngành tiếp tục chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thu hút phát triển công nghiệp, nhất là phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến (chế biến sâu sản phẩm nông thủy sản như đóng hộp, nước ép, sấy), công nghiệp năng lượng; thực hiện có hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành công nghiệp; thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025 theo Quy chế hỗ trợ đã ban hành.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương tiếp tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Quản lý và phát triển CCN trên địa bàn tỉnh; xây dựng Kế hoạch thực hiện để đạt mục tiêu 100% cụm công nghiệp đã có chủ trương đi vào hoạt động; rà soát, theo dõi, báo cáo những khó khăn, vướng mắc và phối hợp sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, cũng như cơ chế chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư các CCN theo chủ trương phê duyệt, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư, nâng cao tỷ lệ lấp đầy, phấn đấu đưa thêm 4 CCN đi vào hoạt động trong năm 2021.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, chương trình khuyến công tiếp tục  được thực hiện

Sở Công Thương tiếp tục hỗ trợ các dự án lớn, trọng điểm như dự án Nhà máy Nhiệt điện Long An 1 và 2 tại Cần Giuộc và các dự án điện mặt trời; Thực hiện Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 – 2025; thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, nghề truyền thống, phát triển các nghề mới phù hợp với địa phương, công nhận các nghệ nhân, thợ giỏi góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.

Trên lĩnh vực phát triển thương mại, Sở Công Thương tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030; thực hiện đẩy mạnh công tác xuất nhập khẩu để đa dạng thị trường xuất khẩu, hạn chế tình trạng xuất nhập khẩu lệ thuộc vào một thị trường; xây dựng và phát triển thương hiệu trên trường quốc tế; triển khai Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025; mời gọi đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ giao nhận, logistics, tạo động lực phát triển các loại hình thương mại văn minh, hiện đại; hình thành Trung tâm tập kết, phân phối hàng hóa; Trung tâm tổ chức hội chợ triển lãm.

Công tác cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại tố cáo cũng tiếp tục được thực hiện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm và đột xuất tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh thúc đẩy kinh tế phát triển; phối hợp kiểm tra thị trường theo quy chế phối hợp giữa sở và quản lý thị trường; phối hợp đề ra giải pháp để quản lý kinh doanh hàng hóa trên không gian mạng, góp phần kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại, cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại điện tử./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết