Tiếng Việt | English

21/10/2021 - 08:57

Sớm đưa gói hỗ trợ đến với các đối tượng thụ hưởng

Thời gian qua, UBND tỉnh Long An xác định việc quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, phải khẩn trương thực hiện nhằm góp phần giảm bớt khó khăn cho người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động.

Trao tiền hỗ trợ cho người dân

Trao tiền hỗ trợ cho người dân

Theo đó, tỉnh đã và đang khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ cho 7 nhóm đối tượng, gồm: NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương; NLĐ ngừng việc; NLĐ chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; NLĐ không có giao kết HĐLĐ (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác; trẻ em, người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế; hộ kinh doanh đủ điều kiện; viên chức hoạt động nghệ thuật và NLĐ là hướng dẫn viên du lịch.

Đến ngày 10/10, trong nhóm NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương, UBND tỉnh đã tiếp nhận 21.282 hồ sơ, số tiền chi hỗ trợ trên 85,2 tỉ đồng. Tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ gần 9.000 NLĐ với số tiền trên 35,1 tỉ đồng. Hiện các ngành chuyên môn tiếp tục thẩm định các hồ sơ còn lại để chi hỗ trợ theo quy định.

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chi hỗ trợ cho gần 79.000 NLĐ không có giao kết HĐLĐ và một số trường hợp đặc thù khác với số tiền hơn 137,3 tỉ đồng. Qua đó hỗ trợ hơn 25,6 tỉ đồng cho trên 12.800 người bán vé số lưu động; đối với lao động tự do khác, đã triển khai, hỗ trợ hơn 66.000 người với số tiền hơn 111,7 tỉ đồng. Hiện nay, các địa phương tiếp tục rà soát, xét duyệt và hỗ trợ bổ sung cho lao động tự do theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, cùng với phòng, chống dịch bệnh, tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương khẩn trương rà soát danh sách và hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23, bảo đảm hoàn thành trong tháng 12/2021. Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh bạch trên tinh thần hồ sơ nào đến trước thì giải quyết trước, không để tồn đọng.

Đồng thời, tỉnh tích cực vận động NLĐ tiếp tục ở lại địa phương cùng doanh nghiệp và tỉnh từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm phát triển KT - XH./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết