Tiếng Việt | English

20/10/2020 - 09:25

Sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 52 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, 13 đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 7 đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, 17 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đại hội thống nhất thông qua mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung “Tạo bước đột phá để tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững. Đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”.

Đại hội cũng xác định 3 chương trình đột phá gồm: Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chương trình Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; Chương trình Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh và 3 công trình trọng điểm gồm: Hoàn thiện Đường Vành đai TP.Tân An; Đường tỉnh 830E (đoạn từ nút giao cao tốc đến Đường tỉnh 830); Đường tỉnh 827E (đoạn từ TP.HCM đến sông Vàm Cỏ Đông).

Sau đại hội, các cấp, ngành, địa phương cần khẩn trương triển khai, cụ thể hóa, nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, tạo chuyển biến ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới cần đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, phải tập trung làm tốt công tác học tập, quán triệt nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong tổ chức thực hiện cần xác định những nội dung cơ bản, trọng tâm, tập trung những việc cần làm ngay, những vấn đề giải quyết sớm và nhiệm vụ căn cơ, lâu dài,... Qua đó, thể hiện rõ quyết tâm cao của các cấp, các ngành, địa phương để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống./.

Bình Nguyên

Chia sẻ bài viết