Tiếng Việt | English

01/09/2015 - 15:30

Sức vươn lên của ngành Giáo dục và Đào tạo

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Bác Hồ xem “dốt” là một trong những thứ giặc cần phải diệt. Diệt giặc dốt được thực hiện qua phong trào bình dân học vụ. Sau 70 năm xây dựng đất nước, ngày nay, việc nâng cao trình độ dân trí được thực hiện bằng các chương trình phổ cập giáo dục. Cùng với cả nước, Long An xem các phong trào, chương trình ấy là nhiệm vụ quan trọng, được đặt lên hàng đầu trong ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh nhà.


Học sinh được học trong những ngôi trường khang trang, sạch đẹp

Lớp bình dân học vụ ngày ấy

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công ngày 8-9-1945, Chính phủ đã ra sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ. Thực hiện sắc lệnh ấy, các lớp bình dân học vụ đã được mở rộng khắp Long An. "Người biết chữ dạy người chưa biết chữ" đã trở thành khẩu hiệu hành động của tỉnh ta thời bấy giờ. Các lớp bình dân học vụ mở ra rộng khắp ở chiến trường, kể cả vùng Đồng Tháp Mười…

Nhớ lại thời ấy, ông Huỳnh Văn Tánh, 82 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa cho biết: Ngày ấy rất ít người được đi học ở trường, chỉ một số gia đình có điều kiện mới cho con em mình đi học. Vả lại, đời sống khó khăn, người ta chỉ nghĩ cách làm sao để có cái ăn, cái mặc chứ ít ai quan tâm đến việc học hành. Do đó, đa số người dân đều không biết chữ. Sau khi tỉnh phát động phong trào bình dân học vụ đến các địa phương, người dân nhận thức rõ hơn về vai trò của giáo dục và hưởng ứng rất nhiệt tình.

Còn ông Phạm Văn Nay, 83 tuổi, ngụ ấp 4, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức cho biết: Các lớp bình dân học vụ thời bấy giờ được người dân hưởng ứng tích cực. Họ rủ nhau đi học để biết đọc, biết viết dù điều kiện học khó khăn. Nhờ các lớp bình dân học vụ ấy, ngành Giáo dục của Nam bộ nói chung và 2 tỉnh Tân An, Chợ Lớn nói riêng thời bấy giờ đã làm tốt việc nâng cao dân trí.

Bước tiến lớn của ngành giáo dục ngày nay

Long An luôn xem công tác nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những mục tiêu hàng đầu. Hiện toàn tỉnh có 639 trường học với 331 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 51,8%. Trong đó, cấp học mầm non là cấp học đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ cho trẻ em. Giai đoạn này đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách và phát triển năng lực của trẻ. Do đó, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thực hiện nhiều chương trình học thiết thực, bổ ích cho trẻ. Ngành tổ chức thực hiện các lớp học bán trú và 2 buổi/ngày đạt 89,74%, riêng trẻ 5 tuổi đạt 93,39%, giúp trẻ thuận lợi trong việc phát triển và hoàn thiện các kỹ năng trước khi vào lớp 1.


Hoạt động của lớp mầm non 5 tuổi

Hiện toàn tỉnh có 174/192 xã, phường, thị trấn và 5/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi. 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 1 trở lên, trong đó, 9 đơn vị xã đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 1, 30 đơn vị xã đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 2 và 153 đơn vị xã đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3. 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS; 119/192 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD trung học.

Ngoài ra, ngành còn thực hiện các mô hình, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới phương pháp dạy trong trường học, giúp học sinh có hứng thú và phát huy tốt nhất khả năng học tập. Cơ sở vật chất được đầu tư bảo đảm cho việc dạy và học. Đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao về trình độ và chất lượng, hàng năm đều được ngành bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,...

Tổng kết năm học 2014-2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Thị Nhanh nhấn mạnh, ngành GD&ĐT đã có những kết quả được đánh giá là thành công. Ngành đã có sự đổi mới và chuyển biến tích cực từ công tác quản lý, GD&ĐT theo tinh thần Chỉ thị của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học, gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, điển hình là kết quả PCGD ở các cấp học./.

Ngọc Sương 

Chia sẻ bài viết