Tiếng Việt | English

16/10/2015 - 09:11

Tâm huyết và trách nhiệm

Hôm nay, 16-10-2015, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc. Các đại biểu được triệu tập cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà đã nêu cao tinh thần trách nhiệm góp phần vào sự thành công của Đại hội, thể hiện tâm huyết và sự kỳ vọng vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần trách nhiệm cao, 348 đại biểu đã tập trung trí tuệ, thẳng thắn đóng góp các văn kiện, đồng thời công tâm, sáng suốt lựa chọn những cán bộ, đảng viên đủ đức - tài vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X. Các đại biểu với tư cách đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân đã hoàn thành trọng trách của mình.

Tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và kết quả ấy không chỉ được thể hiện ở các đại biểu được triệu tập mà còn có sự góp phần của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh với hàng ngàn lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đó không chỉ là sự kỳ vọng mà còn là niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng góp phần đưa cuộc sống vào nghị quyết với mong muốn xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Điều này được khẳng định trong diễn văn khai mạc Đại hội do Bí thư Tỉnh ủy khóa IX - Nguyễn Nam Việt thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày: “Những ý kiến quý báu ấy, không chỉ góp phần làm phong phú thêm bức tranh toàn cảnh đầy khởi sắc về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong những năm vừa qua mà còn làm sáng tỏ thêm phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá vươn lên của tỉnh nhà trong thời kỳ mới; đó còn là sự thể hiện sinh động, cụ thể lòng tin yêu của nhân dân đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo”.

Đại hội diễn ra không chỉ thu hút sự quan tâm của hơn 39.000 đảng viên trong tỉnh mà các tầng lớp nhân dân cũng cùng hướng về ngày hội lớn với niềm tin sâu sắc và sự kỳ vọng lớn. Đây chính là nhân tố quan trọng, bảo đảm cho sự thành công của Đại hội cũng như khi triển khai đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Khi ý Đảng - lòng dân hòa quyện thì nhất định khó khăn, trở ngại nào cũng sẽ vượt qua, các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra nhất định sẽ thực hiện thành công.

Vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, tại Đại hội này, Long An có những đột phá mới nhằm khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng, lợi thế, tạo sức bật mới trên đường phát triển. Tin rằng, những tâm huyết và kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An được Đại hội tiếp thu và đưa vào nghị quyết góp phần đưa quê hương phát triển lên tầm cao mới. Mong sao, tinh thần trách nhiệm và ngọn lửa tâm huyết ấy sẽ mãi rực cháy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng Long An xứng tầm là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của cả nước./.

Long An

Chia sẻ bài viết