Tiếng Việt | English

10/08/2015 - 09:53

Tân Bí thư Thành ủy Tân An - Trần Kim Lân: Tập trung xây dựng TP. Tân An đạt đô thị loại II trước năm 2020

Qua 3 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.Tân An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc tốt đẹp. Đại hội (ĐH) đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ mới. Đồng chí Trần Kim Lân đắc cử chức vụ Bí thư Thành ủy. Ngay khi ĐH vừa kết thúc, Tân Bí thư Thành ủy đã dành cho phóng viên (PV) Báo Long An cuộc trao đổi về những định hướng sắp tới.

 

Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội

PV: Chúc mừng đồng chí vừa được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020! Xin đồng chí cho biết với cương vị mới của mình, đồng chí sẽ ưu tiên thực hiện những giải pháp gì để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống?

Bí thư Thành ủy - Trần Kim Lân: Trước hết, tôi xin cảm ơn Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Tân An, Ban Thường vụ Thành ủy đã tin tưởng giao trọng trách Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Với cương vị mới của mình, ngay sau khi ĐH kết thúc, tôi sẽ cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐH đề ra nhằm xây dựng TP.Tân An ngày càng văn minh, hiện đại, đạt chuẩn đô thị loại II trước năm 2020.

PV: ĐH lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ thành phố đã đề ra Nghị quyết với 21 chỉ tiêu chủ yếu, 1 chương trình đột phá và 2 công trình trọng điểm. Đồng chí sẽ có những giải pháp đột phá gì để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra?

Bí thư Thành ủy - Trần Kim Lân: Trước mắt, Thành ủy sẽ lãnh đạo thực hiện các giải pháp về huy động các nguồn lực, tăng trưởng kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ; tập trung phát triển thêm các cụm công nghiệp. Ngoài việc thực hiện 2 công trình trọng điểm, Thành ủy sẽ phối hợp với các ban ngành tỉnh xây dựng Đường vành đai thành phố và Khu liên hợp Văn hóa-Thể dục thể thao tạo động lực phát triển TP.Tân An và các huyện giáp ranh. Bên cạnh đó, phát triển đô thị đồng bộ gắn với bảo vệ môi trường; phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng văn hóa và con người phát triển toàn diện, bảo đảm an sinh xã hội; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

PV: ĐH X đã đề ra chương trình đột phá “Phát huy mọi nguồn lực xây dựng và phát triển TP.Tân An đạt đô thị loại II trước năm 2020”, vậy thành phố sẽ có những giải pháp gì để đạt mục tiêu trên, nhất là trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay?

Bí thư Thành ủy - Trần Kim Lân: Bên cạnh việc đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội, TP.Tân An thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch chung xây dựng thành phố và các quy hoạch ngành của thành phố; tập trung khai thác nguồn thu; thiết kế đô thị để khai thác quỹ đất theo quy hoạch; tập trung các công trình thương mại dịch vụ của tỉnh và của thành phố (Trung tâm Thương mại P2, P3, P4). Đồng thời, thành phố cũng sẽ tranh thủ các nguồn vốn Trung ương, tỉnh để xây dựng lộ trình và phương thức đầu tư thích hợp để có thể hoàn thành các công trình trọng điểm, các dự án, các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm phát triển đô thị theo kế hoạch trung hạn đến năm 2020.

PV: Nhiệm kỳ trước, thành phố có xây dựng một công trình trọng điểm là xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng chưa thực hiện hoàn thành. Vậy vấn đề xử lý nước thải, chất thải và bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển thành phố sẽ tiếp tục được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Bí thư Thành ủy - Trần Kim Lân: Về dự án thoát nước và xử lý nước thải, thành phố đang phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và đơn vị tư vấn lập lại dự án mới theo chủ trương của UBND tỉnh. Đây là dự án mà Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra với nguồn vốn phụ thuộc vào ngân sách Trung ương, do đó, trong nhiệm kỳ này thành phố sẽ cùng với các sở, ban, ngành tỉnh tranh thủ nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác để thực hiện đạt yêu cầu theo Nghị quyết ĐH cũng như Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng và phát triển TP.Tân An giai đoạn 2011-2020”. Cùng với đó, thành phố tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ gắn với xử lý nước thải, chất thải và bảo vệ môi trường.

PV: Xin cảm ơn đồng chí đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi. Chúc đồng chí cùng Đảng bộ thành phố lãnh đạo thành công Nghị quyết đã đề ra!

Tấn Tú-Thúy Phương

 

Chia sẻ bài viết