Tiếng Việt | English

27/11/2015 - 10:17

Long An

Tân Hưng: 1.700 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Huyện Tân Hưng hiện có gần 1.700 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thuộc diện hộ nghèo (chiếm gần 14% tổng số trẻ em toàn huyện).