Tiếng Việt | English

21/01/2022 - 09:40

Tân Hưng tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết năm 2022

Dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Hưng thực hiện nghị quyết (NQ) năm 2021 đạt nhiều kết quả phấn khởi, khá toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Phát huy kết quả đạt được, năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện quyết tâm thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu NQ Huyện ủy đề ra.

Đạt nhiều kết quả quan trọng

Bí thư Huyện ủy Tân Hưng - Lê Văn Hùng cho biết: “Thực hiện NQ Huyện ủy năm 2021 trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhất là diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, gia súc nhưng hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua những khó khăn, tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện đạt những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Theo đó, 17/17 chỉ tiêu NQ Huyện ủy năm 2021 đều đạt và vượt”.

Nền kinh tế huyện tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2021 đạt 5.582 tỉ đồng, giá trị tăng thêm 6,39%. Trong đó, lĩnh vực nông - lâm - thủy sản đạt 3.699 tỉ đồng, tăng 4,41%; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng đạt 965 tỉ đồng, tăng 13,04%; lĩnh vực thương mại - dịch vụ đạt 916 tỉ đồng, tăng 7,98%.

Kết cấu hạ tầng giao thông được huyện quan tâm đầu tư

Các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã nỗ lực tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa khắc phục khó khăn, phục hồi và phát triển KT-XH. Đồng thời, các cấp, các ngành kịp thời triển khai, thực hiện chỉ đạo của cấp trên ứng phó nhanh chóng, có hiệu quả trước tình hình diễn biến của dịch Covid-19, từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong điều kiện "bình thường mới".

Sản xuất nông nghiệp “được mùa, trúng giá”, các chỉ tiêu về năng suất, sản lượng, lợi nhuận đều đạt chỉ tiêu NQ đề ra (tổng diện tích gieo sạ gần 57.500ha, năng suất bình quân 60,9 tạ/ha, sản lượng hơn 350.600 tấn). Tập trung triển khai, thực hiện Chương trình đột phá Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ được tập trung thực hiện, từng bước phục hồi, phát triển với tín hiệu lạc quan.

Bên cạnh đó, việc triển khai, thực hiện Chương trình đột phá về Huy động mọi nguồn lực xây dựng cứng hóa hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ trục đường chính các ấp gắn với nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng các tuyến dân cư và NQ của Huyện ủy về đầu tư xây dựng và phát triển xã văn hóa, nông thôn mới đạt kết quả bước đầu.

Ông Nguyễn Văn Dũng, ngụ xã Vĩnh Đại, phấn khởi: “Nếu như trước đây, hệ thống đường và cầu thiếu đồng bộ, người dân đi lại bất tiện, đặc biệt là vào mùa mưa thì nay, đường, cầu được đầu tư khang trang, bêtông rộng rãi phục vụ nhu cầu đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân”.

Song song đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm triển khai, thực hiện, trọng tâm là lĩnh vực giáo dục, từng bước thích ứng trong tổ chức giảng dạy và học trực tuyến đối với cấp học THCS và THPT bảo đảm theo kế hoạch năm học 2021-2022. Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng, các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả,...

Huy động các nguồn lực phục hồi, phát triển kinh tế

Bên cạnh những kết quả đã đạt, việc thực hiện NQ Huyện ủy năm 2021 còn một số hạn chế: Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp. Sản xuất nông nghiệp chưa ổn định và bền vững, việc liên kết tiêu thụ nông sản còn ít. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn gặp nhiều rủi ro, khó khăn trong việc tìm đầu ra sản phẩm. Việc giải quyết những vướng mắc về quản lý đất đai còn chậm. Việc huy động nguồn lực trong dân cho xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới còn hạn chế,...

Huyện kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện NQ đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 có những thuận lợi cơ bản. Song, dự báo vẫn còn đối mặt với những khó khăn: Tác động bất lợi tình hình diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu; dịch Covid-19 có thể kéo dài, nguy cơ xuất hiện biến chủng mới phức tạp và nguy hiểm hơn. Hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH của huyện còn hạn chế, nhu cầu đầu tư lớn trong khi nguồn vốn ngân sách, sức huy động vốn trong nhân dân còn khó khăn và khả năng thu hút vốn đầu tư còn nhiều hạn chế,...

Theo Bí thư Huyện ủy Tân Hưng - Lê Văn Hùng, năm 2022, Huyện ủy xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo đảm sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phục hồi, phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chủ động phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người có công với cách mạng, người nghèo, người yếu thế. Giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Dẫu còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng, chung sức, tin rằng, Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Hưng sẽ vững tin tiến về phía trước với những kết quả trên tất cả lĩnh vực trong năm 2022./.

Một số chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022:

Tốc độ tăng giá trị sản xuất từ 6-6,8%; tổng sản lượng lúa đạt 444.000 tấn; tổng thu ngân sách nhà nước tăng 15% so với dự toán tỉnh giao; thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92% trở lên;...

Văn Đát

Chia sẻ bài viết