Tiếng Việt | English

01/09/2020 - 13:35

Tân Hưng: Thực hiện tốt chương trình giảm nghèo

Trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hộ nghèo

Thời gian qua, huyện Tân Hưng thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững: Chương trình 135; Tiểu dự án Nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở; Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo ngoài Chương trình 30a và 135. Từ năm 2016 đến nay, huyện được đầu tư hàng chục tỉ đồng để xây dựng hạ tầng; hỗ trợ máy phun thuốc cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có phương tiện sản xuất; hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo, cận nghèo. Từ sự vận động của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang, huyện Tân Hưng được hỗ trợ xây dựng cầu giao thông nông thôn với kinh phí trên 15,5 tỉ đồng, hỗ trợ 454 con bò giống trị giá trên 6 tỉ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo. Riêng đối với xã Hưng Thạnh, từ đầu năm 2020, xã triển khai xây dựng 7 căn nhà cho hộ nghèo; giới thiệu việc làm cho nhiều lao động làm việc tại Công ty TNHH Nghiên cứu và Sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao Hưng Thịnh, hợp tác xã nông nghiệp và nuôi thủy sản.

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, huyện kiến nghị tỉnh tăng nguồn vốn nhân rộng mô hình cao hơn so với hiện nay; tăng nguồn vốn Chương trình 135 cho xã biên giới để xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn; nâng mức hỗ trợ xây nhà cho người có công và người nghèo; cần quan tâm hỗ trợ nhà ở cho hộ cận nghèo, khuyết tật, neo đơn không có lao động và thu nhập ổn định.

Vừa qua, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Nguyễn Thị Bạch Huệ cùng một số sở, ngành liên quan có buổi làm việc với huyện Tân Hưng và xã Hưng Thạnh về kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án. Qua kiểm tra, giám sát, đoàn công tác tỉnh đánh giá cao công tác triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững của địa phương. Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện khẩn trương giải ngân nguồn vốn nhân rộng mô hình, đồng thời đề nghị UBND huyện cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải ngân kinh phí thuộc chương trình năm 2020 theo Quyết định số 5092/QĐ-UBND, ngày 31-12-2019 của UBND tỉnh kịp thời theo tiến độ của Chương trình 135 xã biên giới và các dự án khác; số hộ nghèo địa phương đang quản lý nên phân cho các hội, đoàn thể giúp đỡ để sớm thoát nghèo; huyện, xã tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên các mô hình và dự án vận động từ các nguồn an sinh xã hội khác,.../.

Thành Nhân

Chia sẻ bài viết