Tiếng Việt | English

17/04/2021 - 07:09

Tân Thạnh: Phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện Nông thôn mới

Ngày 16/4, UBND huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An tổ chức Lễ phát động Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều dự.

Huyện Tân Thạnh tổ chức Lễ phát động Phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới"

Qua 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, diện mạo nông thôn thay đổi, đời sống người dân không ngừng nâng lên. Đến nay, Tân Thạnh có 8/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời đang làm hồ sơ, thủ tục để tiếp tục công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Nhơn Hòa Lập và Tân Thành vào năm 2021. Tiêu chí đạt bình quân của các xã trên địa bàn huyện là 17,42 tiêu chí.

Lãnh đạo tỉnh tham dự lễ phát động Phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng huyệt đạt chuẩn nông thôn mới"

Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh - Lê Thanh Đông kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân huyện Tân Thạnh hãy chung sức, đồng lòng phát huy các kết quả đạt được, đồng thời cùng nhau phấn đấu vượt qua khó khăn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; các địa phương phải xây dựng nông thôn mới đúng thực chất, không chạy theo thành tích; tập trung phát triển sản xuất theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm; huy động, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, nhất là công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội,… ./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết