Tiếng Việt | English

27/01/2021 - 08:56

Tân Thạnh: Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (TCCT-XH) huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An phát huy tốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh của địa phương, nhất là hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Phát huy kết quả đã đạt, UBMTTQ Việt Nam và các TCCT-XH huyện không ngừng nỗ lực đưa NQĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Nhiều cá nhân, tập thể được khen thưởng trong phong trào Dân vận khéo

Nhiều kết quả nổi bật

Hiện nay, huyện có gần 35.000 đoàn viên, hội viên sinh hoạt ở các xã, thị trấn, trong đó trên 2.100 đoàn viên, hội viên là đảng viên. Những năm qua, UBMTTQ Việt Nam và các TCCT-XH huyện tích cực triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức, các hoạt động của đoàn thể và địa phương; chú trọng khảo sát thực chất tình hình đoàn viên, hội viên và chất lượng hoạt động; thường xuyên kiện toàn, củng cố các chi, tổ hội hoạt động yếu; tập huấn, hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi, tổ hội điểm để rút kinh nghiệm.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Thạnh - Nguyễn Văn Chung cho biết: “Giai đoạn 2015-2020, UBMTTQ Việt Nam và các TCCT-XH huyện ngày càng xác định đầy đủ, rõ trách nhiệm về đổi mới, nâng cao chất lượng về tổ chức, hoạt động; có những sáng kiến duy trì sinh hoạt của từng tổ chức theo hệ thống; nội dung và hình thức sinh hoạt từng bước được đa dạng. Vai trò giám sát, phản biện xã hội và thực hiện chức năng dân chủ đại diện Mặt trận - đoàn thể có tiến bộ; UBMTTQ và các TCCT-XH thể hiện rõ vai trò của mình trong việc xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện quyền dân chủ đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên; quan tâm kiến nghị và giám sát thực hiện các kiến nghị, giải quyết cơ bản những vấn đề bức xúc trong nhân dân, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Đặc biệt, UBMTTQ và các TCCT-XH triển khai hiệu quả Kết luận số 114-KT/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp”, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, gần dân, bảo đảm quyền lợi của nhân dân”.

Điểm nổi bật trong hoạt động của UBMTTQ Việt Nam và các TCCT-XH huyện là huy động nhiều nguồn lực xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới (NTM), đáp ứng nhu cầu, lợi ích của người dân. Phó Bí thư Đảng ủy xã Hậu Thạnh Đông - Nguyễn Văn Phương cho biết: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã luôn nỗ lực nâng chất xã NTM, hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao, trong đó đặc biệt quan tâm đến vai trò của chức sắc, chức việc và đồng bào tôn giáo. Cụ thể, năm 2020, chùa Giác Hoa, Thánh thất Cao Đài tham gia cùng địa phương vệ sinh môi trường 2 lần; chùa Giác Hoa vận động xây dựng, sửa chữa 3 cây cầu giao thông nông thôn với tổng số tiền gần 400 triệu đồng, tặng gần 1.900 phần quà cho người nghèo, 30 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học,... với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Thông qua những việc làm thiết thực, hiệu quả, đồng bào tôn giáo, chức sắc, chức việc đóng góp tích cực cho hành trình nâng chất xã NTM ở địa phương”.

Nỗ lực đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Nhằm phát huy các kết quả đã đạt, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Thạnh khóa X ban hành NQ về nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam và các TCCT-XH, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần phát triển KT-XH và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đa dạng hóa phương thức tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân phù hợp Cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong NQ đưa ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ: Hàng năm vận động 80% đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 100% tổ chức MTTQ và đoàn thể các cấp đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, mỗi xã, thị trấn có ít nhất 1 mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao hiệu quả; hàng năm, MTTQ và các đoàn thể các cấp có ít nhất 1 mô hình, 1 việc làm cụ thể góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hàng năm, mỗi xã, thị trấn có ít nhất 1 mô hình tuyến đường hoa kiểu mẫu; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, mỗi xã, thị trấn gắn với 1 sản phẩm đặc trưng; hàng năm, mỗi chi hội duy trì ít nhất 1 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;...

Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh - Bùi Quốc Bảo cho biết: “Năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội địa phương. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đoàn kết, nỗ lực hoàn thành 23/24 chỉ tiêu NQ cùng các nhiệm vụ chính trị địa phương. Nổi bật là lãnh đạo hoàn thành đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Đại hội Đảng bộ huyện và kỷ niệm 40 năm thành lập huyện. Đạt kết quả trên có sự đóng góp của MTTQ và các TCCT-XH. Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai, thực hiện NQĐH Đảng các cấp; đồng thời là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, vì vậy việc triển khai, thực hiện thắng lợi NQ Huyện ủy năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề cơ bản cho địa phương phát triển trong những năm tiếp theo. Với tính chất quan trọng đó, MTTQ và các TCCT-XH các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục thông suốt trong hệ thống chính trị, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức chính trị của cán bộ đoàn thể, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng tổ chức xây dựng, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phù hợp trong giai đoạn Cách mạng công nghiệp 4.0; nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ chủ chốt đoàn thể, tập trung hướng về cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân; triển khai tổ chức các hoạt động, xây dựng và nhân rộng các mô hình Dân vận khéo,...”.

Bằng những biện pháp cụ thể, tin tưởng rằng, UBMTTQ Việt Nam và các TCCT-XH các cấp trong huyện sẽ hoàn thành được các chỉ tiêu NQ Huyện ủy đề ra, góp phần hoàn thành chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết