Tiếng Việt | English

07/08/2020 - 08:42

Tân Trụ: Hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử cần được thực hiện đồng bộ

Ngày 06/8, Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Long An về công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) do Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức làm Phó Trưởng đoàn có cuộc làm việc với huyện Tân Trụ.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức đánh giá công tác CCHC trên địa bàn huyện Tân Trụ có nhiều chuyển biến tích cực

Theo đó, UBND huyện Tân Trụ thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC trên tất cả lĩnh vực được UBND tỉnh quy định. Song song đó, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tập trung quyết liệt thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020, trong đó nâng cao dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp xã và mức độ 3, 4 các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

Nhìn chung, các ngành chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch năm và triển khai thực hiện đúng tiến độ. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong giao dịch; tinh thần làm việc, thái độ giao tiếp của cán bộ, công chức với nhân dân được cải thiện tốt hơn. Việc tuân thủ các quy định về thủ tục hành chính, quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Được biết, địa phương tập trung thực hiện hoàn thành 20/38 nhiệm vụ (trong đó, 8 nhiệm vụ hoàn thành 100%, 12 nhiệm vụ hoàn thành theo phân kỳ), đạt 52,63%, các nhiệm vụ còn lại tiếp tục thực hiện theo tiến độ.

Đoàn đến kiểm tra tại UBND xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ

Tuy nhiên, công tác CCHC trên địa bàn huyện cũng gặp một số hạn chế. Công tác triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC năm 2020 của UBND huyện một số đơn vị cấp xã thiếu tập trung thực hiện. Việc niêm yết công khai, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố còn một số ít xã thiếu kịp thời. Cán bộ chuyên trách cấp xã đạt chuẩn chuyên môn theo quy định chưa đạt 100% (còn 1 người xã Bình Tịnh).

Việc nâng cao tỷ lệ trao đổi, phát hành văn bản điện tử, thực hiện chữ ký số còn hạn chế. Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4 và bưu chính công ích còn hạn chế. Về trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một số ít xã hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho hoạt động.

Qua kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức đánh giá công tác CCHC, kiểm soát TTHC của huyện Tân Trụ có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ông cũng chỉ ra những mặt hạn chế và đề nghị huyện cần tập trung hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, đề ra những giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC.

Cụ thể, địa phương cần quan tâm đến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; đồng thời, rà soát lại những nhiệm vụ còn tồn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra trong những tháng cuối năm 2020; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nộp hồ sơ hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến; thực hiện song song đồng bộ hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử; tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ; nâng cao các chỉ số hài lòng tại địa phương; đa dạng nội dung cho trang thông tin điện tử huyện; cấp cơ sở cần đầu tư máy móc, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công việc;…

Cùng ngày, đoàn kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC tại UBND xã Quê Mỹ Thạnh và Trung tâm Hành chính công huyện./.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết