Tiếng Việt | English

30/11/2017 - 01:10

Tân Trụ thành công với mô hình “Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền”

Năm 2015, Đảng ủy Quân sự huyện Tân Trụ, tỉnh Long An triển khai mô hình “Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền” đạt kết quả nổi bật.

Đảng bộ Quân sự huyện có 2 chi bộ trực thuộc: Chi bộ Chính trị và Chi bộ Hậu cần - Kỹ thuật. Đảng viên trong chi bộ đoàn kết, thống nhất cao và không ngừng phấn đấu. Thời gian qua, việc luân chuyển cán bộ, cử cán bộ đi học nên việc sinh hoạt có lúc chưa thường xuyên, còn chậm trễ. Công tác giáo dục, rèn luyện chưa được chú trọng, một số đảng viên chưa mạnh dạn tự phê bình và phê bình làm ảnh hưởng đến quá trình xây dựng chi bộ và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.


Chi bộ chính trị, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Trụ họp ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ

Sau một năm thực hiện mô hình “Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền”, đơn vị duy trì nền nếp sinh hoạt, kiểm tra, giám sát theo quy định; phát huy được vai trò lãnh đạo trong thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, bức xúc. Hàng năm, 100% đảng viên trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2016, Chi bộ Chính trị và Hậu cần - Kỹ thuật đạt trong sạch, vững mạnh và năm 2017, các chi bộ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Văn Sót - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Trụ, cho biết thêm: Trên cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng với những giải pháp đổi mới, khắc phục những hạn chế, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện luôn đề cao tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của đảng ủy, chi bộ trực thuộc và từng đảng viên. Chúng tôi tiếp tục duy trì kết quả, phát huy và tiến hành nhân rộng mô hình này trong toàn lực lượng vũ trang huyện./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết