Tiếng Việt | English

01/10/2020 - 14:10

Tăng cường cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy địa phương biên giới

Cán bộ biên phòng (BP) tham gia cấp ủy cấp huyện, xã biên giới sẽ trực tiếp tham mưu và tham gia cùng cấp ủy xây dựng chủ trương, giải pháp lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng nền BP toàn dân vững mạnh và những chủ trương, chính sách xây dựng, phát triển KT-XH khu vực biên giới.

Tham gia vào cấp ủy địa phương sẽ giúp lực lượng bộ đội biên phòng tiếp cận sớm với chủ trương, nghị quyết để từ đó tuyên truyền hiệu quả trong nhân dân

Tham gia vào cấp ủy địa phương sẽ giúp lực lượng bộ đội biên phòng tiếp cận sớm với chủ trương, nghị quyết để từ đó tuyên truyền hiệu quả trong nhân dân

Cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy địa phương biên giới

Ngày 22/9, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chính thức công bố 20 quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 20 cán bộ chủ chốt từ cấp đội trở lên tại các Đồn biên phòng (ĐBP) tham gia ban chấp hành của 20 xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Đây là chủ trương mới nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 33, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, vừa đáp ứng nhiệm vụ cấp thiết trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài, nhằm tăng cường sự phối hợp, thống nhất trong lãnh đạo của cấp ủy địa phương với Đảng ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) các tỉnh đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới.

Theo Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Phạm Văn Nem, để có chủ trương đưa cán bộ chủ chốt từ cấp đội trở lên tại các ĐBP tham gia cấp ủy địa phương biên giới, 2 năm qua, Đảng ủy BĐBP Việt Nam đã chỉ đạo BĐBP tỉnh Quảng Ninh tham mưu Tỉnh ủy Quảng Ninh xây dựng và thực hiện đề án thí điểm chỉ định, bổ sung đồn trưởng, chính trị viên ĐBP tham gia cấp ủy các huyện, thành phố biên giới, biển, đảo của tỉnh Quảng Ninh trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Những kết quả nổi bật của đề án này là cơ sở để Ban Bí thư Trung ương thực hiện tăng thêm cấp ủy viên cấp huyện, không tính vào số lượng cấp ủy theo quy định là cán bộ ĐBP tại các huyện biên giới, hải đảo trên cả nước. Đồng thời, Ban Bí thư Trung ương giao Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy có biên giới căn cứ tình hình thực tiễn xem xét, quyết định tăng thêm cấp ủy viên cấp xã biên giới là cán bộ BP ở những nơi có đủ điều kiện và có yêu cầu.

Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Đảng ủy BĐBP tỉnh cùng sự thống nhất của các huyện ủy, thị ủy tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chỉ định 20 cán bộ chủ chốt từ cấp đội trở lên tại các ĐBP tham gia cấp ủy 20 xã biên giới trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

“Việc phân công cán bộ chủ chốt tại các ĐBP tham gia cấp ủy tại 20 xã biên giới trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đối ngoại biên giới và phát triển KT-XH. Đồng thời, góp phần triển khai hiệu quả hơn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới, duy trì thực hiện tốt phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và thực hiện hiệu quả công tác ngoại giao nhân dân trên địa bàn biên giới. Sắp tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện chủ trương chỉ định cán bộ chủ chốt là đồn trưởng hoặc chính trị viên ĐBP tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ các huyện biên giới và thị xã Kiến Tường” - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Phạm Văn Nem cho biết.

Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc

Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc

Tăng cường vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác biên giới

ĐBP Sông Trăng phụ trách 3 xã biên giới gồm: Hưng Hà, Hưng Điền và Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, trong đợt này có 3 cán bộ của đồn được tham gia vào cấp ủy tại 3 xã biên giới và dự kiến có 1 cán bộ tham gia cấp ủy huyện Tân Hưng.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh - Chính trị viên ĐBP Sông Trăng, cho rằng, đây là chủ trương rất đúng bởi lực lượng BP bên cạnh nhiệm vụ chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới thì thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP còn tích cực tham gia xây dựng chính quyền, giúp nhân dân phát triển KT-XH.

“Việc cán bộ ĐBP tham gia cấp ủy các xã biên giới, cấp ủy cấp huyện sẽ góp phần giúp lực lượng BĐBP tham mưu sâu hơn, sát hơn, kịp thời hơn cho cấp ủy, chính quyền trong công tác biên giới. Đồng thời, khi tham gia vào cấp ủy, cán bộ BĐBP cũng được trực tiếp góp ý, tham gia xây dựng chủ trương, nghị quyết của địa phương và triển khai nhanh nhất tới đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, từ đó có các biện pháp tuyên truyền hiệu quả tạo sự đồng thuận trong nhân dân” - Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh cho biết.

Trung tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, khẳng định, việc cán bộ BP tham gia cấp ủy địa phương sẽ có điều kiện cùng cấp ủy bàn bạc, thảo luận đưa ra những chủ trương đúng đắn trong lãnh, chỉ đạo nhiệm vụ ở địa phương, góp phần giải quyết những vấn đề vướng mắc ở cơ sở. Từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới và phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền BP toàn dân vững mạnh.

Theo Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng BĐBP tỉnh đã triển khai đồng loạt các biện pháp công tác BP, phối hợp chặt chẽ lực lượng công an, quân sự và các lực lượng chức năng thường xuyên nắm chắc tình hình, âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các biện pháp đấu tranh phù hợp và hiệu quả góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và giúp các địa phương phát triển KT-XH khu vực biên giới cũng như các hoạt động đối ngoại.

Để có được thành quả ấy, ngoài nhiệm vụ trực tiếp, những năm qua, BĐBP tỉnh đã cử 480 lượt đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp các xã biên giới, 179 đảng viên phụ trách 756 hộ gia đình và cử cán bộ, chiến sĩ trực tiếp giảng dạy các lớp học phổ cập, giúp dân.

Đồng thời, lực lượng BĐBP trong toàn tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng như sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn, phòng, chống thiên tai, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ đỡ đầu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua các phong trào như BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới, Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, Tặng bò giống, Nâng bước em đến trường, Con nuôi ĐBP, Mỗi tuần một địa chỉ,…

Những việc làm đầy trách nhiệm này đã thể hiện đầy đủ quan điểm của Đảng về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, trong đó nhân dân là chủ thể, mỗi người dân là một “cột mốc sống” ở khu vực biên giới, lực lượng vũ trang là nòng cốt, BĐBP là lực lượng chuyên trách.

“Những việc làm cụ thể trên được cán bộ, chiến sĩ ĐBP - những người trực tiếp công tác tại cơ sở thực hiện bằng tình cảm, trách nhiệm của người chiến sĩ BP. Điều đó cho thấy, việc cán bộ ĐBP tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới sẽ trực tiếp tham mưu và tham gia với cấp ủy xây dựng chủ trương, giải pháp lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, xây dựng nền BP toàn dân vững mạnh và các chủ trương, chính sách xây dựng, phát triển KT-XH khu vực biên giới cũng như giúp cấp ủy nắm chắc và thường xuyên hơn về tình hình an ninh biên giới, tình hình dân tộc, tôn giáo và những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Từ đó, đề ra các giải pháp lãnh, chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến biên giới, an ninh nông thôn được nhanh hơn, sát với tình hình thực tế” - Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết