Tiếng Việt | English

10/08/2022 - 12:05

Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước

Theo Giám đốc Sở Tài chính Long An - Phạm Văn Đô, 7 tháng năm 2022, công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn đạt được kết quả tích cực.

Tính đến cuối tháng 7/2022, Long An thu NSNN đạt hơn 14.000 tỉ đồng

Xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ thu ngân sách, ngay từ đầu năm, ngành tài chính chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cấp uỷ và chính quyền địa phương, động viên và tranh thủ sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân để làm tốt công tác thu NSNN.

Tổng thu NSNN trên địa bàn đến cuối tháng 7/2022 đạt hơn 14.000 tỉ đồng, đạt 81,7% dự toán Trung ương, đạt 80,8% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 63,5% so dự toán phấn đấu và bằng 113,5% cùng kỳ năm 2021.

Tổng thu NSNN, thu nội địa, thu cân đối so với tiến độ thu bình quân và so với cùng kỳ đều đạt và vượt cao; 15/15 huyện, thị xã, thành phố đều thu đạt cao so với tiến độ thu bình quân (kể cả thu nội địa trừ tiền sử dụng đất). 

Trên cơ sở đó, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng còn lại của năm 2022, ngành tài chính đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp tập trung.

Thứ nhất, cấp ủy, chính quyền địa phương với tinh thần phấn đấu thu ở mức cao nhất, phát huy hết dư địa các khoản thu, thực hiện các giải pháp phù hợp để bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh, phấn đấu bảo đảm cân đối các cấp ngân sách một cách tích cực, nỗ lực thu đạt và vượt dự toán được giao (kể cả thu cân đối và dự toán phấn đấu thu); tránh tâm lý ỷ lại không thu khi đã đạt kế hoạch dự toán giao đầu năm. UBND các địa phương lưu ý tranh thủ phát huy những kết quả thuận lợi của công tác thu NSNN 7 tháng đầu năm, tiếp tục nỗ lực khai thác tăng thu trong năm 2022, nguồn lực tăng thu này giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm thuộc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và giúp cân đối cho các nhu cầu chi phát sinh trên địa bàn. 

Thứ hai, Ban chỉ đạo đôn đốc các cấp tăng cường công tác đôn đốc thu.

Thứ ba, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, xem đây là yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2022.

Thứ tư, tổ chức điều hành dự toán chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí, điều hành chi theo tiến độ thu ngân sách và bảo đảm cân đối ngân sách. Chủ động thực hiện giảm, giãn chi trong trường hợp hụt thu ngân sách hoặc chủ động xử lý bằng các nguồn lực địa phương theo quy định.

Thứ năm, UBND các địa phương khẩn trương thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản công, phối hợp với Sở Tài chính xử lý tài sản dôi dư (trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô), không còn nhu cầu sử dụng để thực hiện bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Thứ sáu, các sở, ngành và các địa phương bám sát các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về điều hành, kiềm chế lạm phát trong năm 2022, tăng cường quản lý giá trên địa bàn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giá, có giải pháp quản lý, bình ổn giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu trên địa bàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của lạm phát đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Cuối cùng, thực hiện theo Chỉ thị số 2318/CT-UBND ngày 26/7/2022 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, đề nghị các ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 và dự toán NSNN năm 2023 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp theo đúng thời gian quy định./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết