Tiếng Việt | English

13/06/2021 - 15:10

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Đầu năm 2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An có kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, kịp thời TTPBGD những văn bản pháp luật, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Khu công nghiệp Hòa Bình, huyện Thủ Thừa tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Khu công nghiệp Hòa Bình, huyện Thủ Thừa tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Theo đó, LĐLĐ tỉnh ban hành công văn về việc triển khai, thực hiện công tác TTPBGDPL và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nhằm kịp thời tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật đến đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy tinh thần tự học tập, tự tìm hiểu pháp luật của CNVCLĐ. Qua đó, tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, pháp luật, nhất là pháp luật về lĩnh vực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Bản tin và website Công đoàn Long An ngày càng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, củng cố và mở rộng mạng lưới báo cáo viên, cộng tác viên từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên các cấp trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất trong hệ thống Công đoàn từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

Song song đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong TTPBGDPL, LĐLĐ tỉnh duy trì việc chuyển tải các nội dung hỏi - đáp pháp luật lao động đến CNVCLĐ thông qua website congdoanlongan, chương trình Tư vấn pháp luật trực tuyến “Pháp luật lao động và những điều bạn cần biết” thường xuyên cập nhật các thông tin về chế độ, chính sách, Luật Bảo hiểm xã hội, nghị định về tiền lương,...

Trong Tháng Công nhân năm 2021, các cấp Công đoàn tập trung tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật, sức khỏe sinh sản cho công nhân, lao động tại doanh nghiệp, khu nhà trọ và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động; tổ chức các hoạt động TTPBGDPL kết hợp công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống Covid-19;…

Ông Phạm Hoàng Tuân, ngụ xã Long Khê, huyện Cần Đước, chia sẻ: “Tôi và bà xã đều làm công nhân. Hiện nay, các cấp, các ngành, nhất là trong nhà máy đều thường xuyên nhắc nhở công nhân, người lao động chấp hành thông điệp “5K” nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, chúng tôi cũng được LĐLĐ tỉnh hỗ trợ tuyên truyền về quy định pháp luật, nhằm bảo vệ quyền lợi cho công nhân”.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Lê Thị Thu Cúc thông tin: “6 tháng đầu năm 2021, các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức được 4.426 cuộc tuyên truyền với hàng trăm ngàn lượt người tham dự. Trong đó, trọng tâm là công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 và các chế độ hỗ trợ đối với người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh tư vấn trực tiếp tại văn phòng và tư vấn qua điện thoại 2.500 lượt người lao động, chủ yếu là các vấn đề về hợp đồng lao động và các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động”./.

Đỗ Lâm

 

Chia sẻ bài viết