Tiếng Việt | English

10/08/2022 - 18:10

Tăng cường đối thoại với nhân dân để tạo sự đồng thuận

Thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp đã giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vướng mắc, bức xúc ở cơ sở.

Người dân xã Tân Lập (huyện Mộc Hóa) nêu kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với Bí thư Huyện ủy

Lắng nghe dân nói

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt trong giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: “Phát triển chương trình nông nghiệp, vùng lúa chất lượng cao, ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC)” là 1 trong 2 chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội. Để tạo sự đồng thuận, thực hiện hiệu quả chương trình này, vừa qua, Thị ủy Kiến Tường tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Thị ủy với nhân dân xã Tuyên Thạnh về định hướng phát triển vùng lúa chất lượng cao, ƯDCNC.

Theo Chủ tịch UBND xã Tuyên Thạnh - Huỳnh Thanh Vinh, đến nay, xã đã quy hoạch và triển khai, thực hiện vùng lúa chất lượng cao, ƯDCNC với diện tích 3.513,4/3.363ha. Trong đó, vùng lúa chất lượng cao 1.939,4ha; ƯDCNC 1.574ha, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết. Năm 2022, xã triển khai, thực hiện 3 mô hình với diện tích 90ha trong cánh đồng lớn. Nhìn chung, quá trình thực hiện tuy còn gặp khó khăn về hệ thống tưới tiêu, nguồn vốn, đầu ra nông sản nhưng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, bước đầu mang lại một số kết quả thiết thực.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn (ấp Bình Tây, xã Tuyên Thạnh) bày tỏ: “Nông dân sản xuất trong mô hình đều áp dụng khoa học - kỹ thuật, từ đó giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là chỉ có khoảng 30% diện tích lúa ƯDCNC của xã được doanh nghiệp bao tiêu. Bên cạnh đó, nông dân có lợi nhuận thấp do giá vật tư nông nghiệp tăng cao trong thời gian qua. Tôi mong rằng, thị xã có chính sách kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, bao tiêu sản phẩm, quan tâm hỗ trợ đầu ra cho nông sản”.

Thông tin từ Ban Dân vận Thị ủy Kiến Tường, tại hội nghị đối thoại, có 16 lượt ý kiến phát biểu bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị liên quan đến phát triển KT-XH và vùng lúa chất lượng cao, ƯDCNC trong cánh đồng lớn trên địa bàn xã. Hầu hết ý kiến, kiến nghị về đầu tư kết cấu hạ tầng, giao thông, chất lượng vật tư nông nghiệp, đầu ra sản phẩm,... được lãnh đạo UBND thị xã, xã Tuyên Thạnh cùng các ngành liên quan trao đổi, trả lời thỏa đáng, được người dân thống nhất cao.

Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của người dân, Bí thư Thị ủy Kiến Tường - Phạm Xuân Bách yêu cầu UBND thị xã chỉ đạo các ngành chuyên môn thường xuyên tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật sản xuất, dự báo tình hình dịch bệnh, lên phương án ứng phó phù hợp. Mặt khác, cần xem xét tiếp tục hỗ trợ kinh phí sản xuất trong cánh đồng lớn theo quy định, tranh thủ kêu gọi các doanh nghiệp có uy tín tham gia đầu tư và bao tiêu nông sản trong vùng lúa chất lượng cao, ƯDCNC trên địa bàn thị xã để người dân yên tâm sản xuất.

Không chỉ tiếp thu, giải trình, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã còn thông tin đến người dân về định hướng sắp tới để thực hiện thành công chương trình vùng lúa chất lượng cao và ƯDCNC. Theo đó, thị xã đang tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ các dự án, chương trình của tỉnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp; tăng cường hoạt động liên kết, hợp tác với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; củng cố hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm tổ chức lại sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, góp phần tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, tăng thu nhập cho nông dân.

Phân tích, giải thích cho dân hiểu

Cùng với các địa phương khác, những năm qua cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở của huyện Mộc Hóa tăng cường làm tốt công tác đối thoại, thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng. Qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại, cấp ủy, chính quyền các cấp đã cung cấp thông tin, giải thích kịp thời để người dân nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị, đề xuất để có sự điều chỉnh phù hợp trong công tác lãnh đạo, điều hành phát triển KT-XH của địa phương.

Với mục tiêu giúp đỡ, hỗ trợ, định hướng người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người, trong tháng 6/2022, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mộc Hóa - Dương Văn Tuấn đã tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Tân Lập về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Dự hội nghị có hơn 50 hộ dân trên địa bàn. Hội nghị đối thoại diễn ra với tinh thần sôi nổi, thẳng thắn, xây dựng và trách nhiệm. Lãnh đạo huyện cùng các ban, ngành, địa phương đã nghe ý kiến, chia sẻ của người dân xã Tân Lập về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Được biết, thời gian qua, huyện tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch phát triển KT-XH nói chung, xã Tân Lập nói riêng, nhất là tập trung định hướng công tác chuyển đổi cây trồng, vật nuôi bảo đảm phù hợp điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, thổ nhưỡng và đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Các công trình xây dựng cơ bản được quan tâm đầu tư đã phát huy hiệu quả trong phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện thuận lợi trong xây dựng xã nông thôn mới gắn với phục vụ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trên địa bàn.

Tuy nhiên, người dân Tân Lập còn băn khoăn về quy hoạch cây trồng, vật nuôi. Một số ý kiến cho rằng, huyện cần có bức tranh toàn cảnh quy hoạch theo từng vùng: Vùng nào nuôi tôm thẻ chân trắng, vùng nào quy hoạch trồng lúa. Người dân còn kiến nghị huyện có những chủ trương, giải pháp giúp sản xuất hiệu quả, có lợi nhuận trong tình hình giá cả vật tư nông nghiệp tăng mạnh và giá lúa như hiện nay.

Thông tin từ UBND huyện Mộc Hóa, việc tự phát nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt thời gian qua mặc dù mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với sản xuất lúa cũng như nuôi các loại thủy sản nước ngọt khác nhưng việc làm này sẽ phá vỡ quy hoạch phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của huyện. Về lâu dài, việc tự phát nuôi tôm thẻ chân trắng sẽ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, nguy cơ nhiễm mặn cho vùng nước ngọt. Vì vậy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có kết luận và công văn chỉ đạo tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn các huyện, thị xã vùng Đồng Tháp Mười, không cho phát sinh việc đào ao mới từ đất trồng lúa.

Giải trình với nhân dân Tân Lập, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mộc Hóa - Dương Văn Tuấn cho biết, thời gian tới, huyện tập trung chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, tổng hợp, tổ chức hội nghị triển khai, thực hiện kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nhất là các văn bản hướng dẫn chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đang hiện hành; phối hợp với sở, ngành tỉnh mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức, kỹ năng phục vụ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện.

“Song song đó, để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, huyện tiếp tục kêu gọi các công ty, doanh nghiệp đầu tư, bao tiêu nông sản của nông dân. Định hướng việc trồng cây gì, nuôi con gì phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Tăng cường giám sát, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Thường xuyên kiểm tra các đại lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn nhằm ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, giúp người dân sản xuất hiệu quả” - ông Dương Văn Tuấn thông tin thêm.

Thực tế, nhiều cuộc đối thoại giữa bí thư cấp ủy, lãnh đạo chính quyền với người dân được tổ chức mang lại hiệu quả. Từ đó, củng cố niềm tin của nhân dân, làm cho mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân ngày càng “xích lại” gần nhau hơn./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết