Tiếng Việt | English

22/10/2021 - 18:39

Tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Sáng 22/10, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước - thực trạng và giải pháp” với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí chủ trì tại điểm cầu Long An

Thời gian qua, sự phát triển nhanh chóng của lực lượng công nhân, lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở khu vực này nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong các thành phần kinh tế và đáp ứng yêu cầu giữ vững, tăng cường bản chất của giai cấp công nhân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Từ năm 2018 - 2020, các cấp Công đoàn giới thiệu gần 419.000 đoàn viên công đoàn ưu tú và có gần 250.000 người được kết nạp Đảng. Tính riêng khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, có gần 24.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp trong tổng số gần 64.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu.

Theo thống kê của Ban tổ chức Trung ương, tính đến ngày 31/12/2020, cả nước có 3.276 tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, chiếm 1,9% tổng số tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 868 Đảng bộ cơ sở, 2.478 chi bộ cơ sở, với 99.046 đảng viên, chiếm 6,3% tổng số đảng viên.

Tuy nhiên, việc phát triển đảng viên trong các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn do đa phần các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài khu vực Nhà nước chưa có tổ chức cơ sở Đảng, vì vậy tỷ lệ đảng viên trong trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ cơ sở lý luận, quan điểm của Đảng về phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vá phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trong tình hình mới. Đồng thời, Liên đoàn Lao động một số địa phương cũng phản ánh thực trạng và những khó khăn đang gặp phải trong công tác này.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Trần Văn Thuật ghi nhận những ý kiến đóng góp của Liên đoàn Lao động các địa phương. Đồng thời, ông nhấn mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vá phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tham gia xây dựng Đảng của các cấp Công đoàn trong tình hình mới.

Ông yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Trên cơ sở đó, chọn ra những đoàn viên ưu tú để giới thiệu, xem xét kết nạp Đảng./.

Minh Tuệ

Chia sẻ bài viết