Tiếng Việt | English

04/12/2015 - 10:59

Tăng tốc về đích

Năm 2015 là mốc thời gian có ý nghĩa đặc biệt, là năm có nhiều sự kiện quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn: 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm Cách mạng Tháng Tám, 75 năm Nam kỳ khởi nghĩa, 50 năm chiến thắng trận Đức Lập;... đồng thời, là năm cuối nhiệm kỳ 2010-2015 với việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Mang nhiều ý nghĩa to lớn, ghi đậm dấu ấn truyền thống lịch sử làm động lực hướng tới tương lai tươi sáng, năm 2015 còn là điểm nhấn của các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành Nghị quyết (NQ) nhiệm kỳ 2010-2015, NQ năm 2015 làm nền tảng cho NQ nhiệm kỳ 2015-2020. Ngay đầu năm, từ công tác triển khai trong hệ thống chính trị, các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa rộng rãi, mạnh mẽ trong đời sống KT-XH, đi vào chương trình hành động của các cấp, các ngành, trở thành khẩu hiệu hành động của các tập thể, cá nhân,...

Ở nông thôn, nông dân tăng gia sản xuất, vươn lên làm giàu, đóng góp xây dựng nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn lên 43. Trong nhà máy, công trường, công nhân hăng hái làm việc, năng động, lao động giỏi, lao động sáng tạo. Trong cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức tích cực nghiên cứu, học tập, công tác, “Trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh",... Tất cả đều thể hiện quyết tâm, phát huy trí tuệ, cùng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị. Cộng hưởng sự phấn đấu, nỗ lực của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhiều chỉ tiêu quan trọng, chương trình đột phá, công trình trọng điểm của tỉnh hoàn thành đúng tiến độ, KT-XH tiếp tục phát triển, thu nhập và chất lượng cuộc sống không ngừng được cải thiện, nâng lên.

Chỉ còn chưa tròn một tháng nữa là kết thúc năm 2015, đây là lúc các ngành, địa phương, mỗi người cùng nỗ lực, quyết tâm, tăng tốc về đích, thi đua hoàn thành tốt, vượt mức các chỉ tiêu NQ năm 2015 và NQ nhiệm kỳ 2010-2015 của tỉnh. Trong nhiệm vụ quan trọng vào thời điểm cuối năm này, không ai được bàng quan, thờ ơ mà phải dốc hết sức cùng thi đua, “chạy nước rút” hoàn thành nhiệm vụ. Đó là cách tốt nhất thể hiện trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, và tình yêu quê hương, đất nước./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết