Tiếng Việt | English

23/08/2020 - 09:13

Tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển bình đẳng

Thực hiện bình đẳng giới (BĐG) và nâng cao vị thế của phụ nữ (PN) là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Long An nói riêng, cả nước nói chung, góp phần giảm khoảng cách giới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội; đồng thời, xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ và bình đẳng.

Các cá nhân, tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

Các cá nhân, tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

Từ năm 2004 đến nay, Việt Nam ban hành nhiều văn bản pháp lý quan trọng liên quan đến BĐG như Luật BĐG; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và Gia đình;... Đặc biệt, việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020 được xem là điểm nhấn để xóa bất BĐG và nâng cao vị trí, vai trò của PN trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Để đưa Chiến lược Quốc gia về BĐG vào cuộc sống, thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên đề về BĐG với hàng ngàn người tham gia, tập huấn về BĐG cho cán bộ trong ngành, hội thi tìm hiểu và phổ biến pháp luật về BĐG, phòng, chống bạo lực gia đình, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về BĐG và phát động Tháng hành động Vì BĐG,... Thông qua công tác tuyên truyền, xã hội dần xóa bỏ quan niệm “trọng nam, khinh nữ”, nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của BĐG với sự phát triển của đất nước. Điểm nổi bật trong thực hiện Chiến lược Quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020 của tỉnh là bảo đảm BĐG cho PN trong lĩnh vực việc làm.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Lê Thị Thu Cúc cho biết: “Nữ công nhân, viên chức, lao động là lực lượng có nhiều đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hàng năm, ban chấp hành Công đoàn các cấp thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách đối với lao động nữ về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là thực hiện một số điều khoản dành riêng cho PN mà pháp luật quy định. Qua đó, đời sống của nữ công nhân, viên chức, lao động ngày càng được nâng lên”.

Bên cạnh kết quả đã đạt, công tác BĐG vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là tỷ lệ nữ tham gia chính trị rất thấp so với Chiến lược Quốc gia về BĐG giai đoạn 2011- 2020. Nguyên nhân chủ yếu do nhận thức của xã hội về vai trò, vị trí, năng lực lãnh đạo, quản lý của PN vẫn còn mang nặng định kiến giới, khó thay đổi; một số cấp ủy Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ và dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức cho việc thực hiện BĐG trong công tác cán bộ; một số cán bộ nữ do điều kiện, hoàn cảnh còn ngại tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị nên công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ ở một số địa phương bị thiếu hụt,…

Xác định được những nguyên nhân trên và tạo điều kiện cho PN tham gia chính trị nhiệm kỳ 2020-2025, ban tổ chức các cấp quan tâm đến việc cơ cấu nữ vào ban chấp hành đảng bộ trên 15%. Nhờ vậy, đến nay tỷ lệ nữ tham gia chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 cấp cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó nhiều địa phương có nữ tham gia ban chấp hành đảng bộ đạt trên 40%. Đặc biệt, Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm của tỉnh (đại hội bầu trực tiếp bí thư) có nữ trúng cử Ban Chấp hành đạt gần 20%. Đây được xem là một trong những điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị cán bộ nữ tham gia bầu cử HĐND sắp đến.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Nguyễn Thị Bạch Huệ cho biết: “Qua 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về BĐG, tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét trên tất cả lĩnh vực, tạo điều kiện cho PN phát triển bình đẳng. Thời gian tới, với trách nhiệm của cơ quan thường trực, cơ quan quản lý nhà nước, Sở tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện BĐG đến năm 2030, trong đó chú trọng đào tạo nữ kế thừa để làm hành trang cho PN có điều kiện phát triển và tham gia vào bộ máy lãnh đạo. Tin tưởng với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện BĐG của tỉnh sẽ có sự chuyển biến rõ nét”./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết