Tiếng Việt | English

15/09/2020 - 10:03

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Trong thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo: Ngành Giáo dục cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo (GD&ĐT); khắc phục mọi khó khăn để vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức tốt việc học tập cho học sinh, sinh viên (HSSV); tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng GD&ĐT…

Nói đến chất lượng GD&ĐT là nói đến đội ngũ thầy, cô giáo và HSSV, là nói đến việc dạy và việc học. Có dạy tốt, học tốt thì mới có kết quả tốt, thành tích tốt, mới nâng cao chất lượng GD&ĐT.

Dạy tốt tức là thầy cô phải dạy hết lòng, hết cái tâm của mình. Nếu thầy cô chỉ dạy theo trách nhiệm, dạy cho hết giờ, hết tiết, năm học nào đến môn đó, bài đó cũng chỉ giảng dạy như thế; chương trình ở lớp dạy cầm chừng, để dành kiến thức để dạy thêm,… thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng GD&ĐT. Để dạy tốt, đòi hỏi thầy, cô giáo phải thật sự có cái tâm, cái tầm và cái tài.

Học tốt là học vì sự phát triển, vì giá trị con người của HSSV. Để học tốt, HSSV phải nhận thức được rằng, các em đang học cho mình, học vì sự tiến bộ của bản thân chứ không phải học vì điểm hay học để đối phó với kiểm tra. Khi đã nhận thức được như vậy thì HSSV sẽ có động lực thật sự và đúng đắn trong học tập.

Dạy tốt, học tốt là không tiêu cực, không chạy theo thành tích, ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải dạy tốt, học tốt. Dạy tốt, học tốt, tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng GD&ĐT như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng trong thư gởi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021./.

Nguyễn Minh

Chia sẻ bài viết