Tiếng Việt | English

26/01/2023 - 05:30

Thạnh Hóa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và lâu dài

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch được các cấp, các ngành trong toàn hệ thống chính trị huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An xác định là nhiệm vụ trọng tâm, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bởi vì, “còn Đảng còn mình”, “còn Đảng còn chúng ta”.

“Mệnh lệnh của cuộc sống”

Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy kịp thời chuyển tải đầy đủ các nội dung tuyên truyền, định hướng cho các tổ chức cơ sở Đảng, ban, ngành, đoàn thể huyện, tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề, sự kiện mang tính thời sự đến cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC) và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Trong đó, tập trung uốn nắn, chấn chỉnh CBĐV, CCVC có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ đó, mỗi CBĐV, CCVC nhận thức đúng và đầy đủ về tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường bình luận, đăng tải, chia sẻ những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày; đồng thời, phản biện những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Công tác tuyên truyền về thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch bằng nhiều hình thức phong phú

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 35 huyện Thạnh Hóa - Hoa Vinh Tuấn Kiệt cho biết: “Việc xây dựng, củng cố và tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được các cấp, các ngành trong toàn hệ thống chính trị huyện quan tâm thực hiện. Đến nay, mỗi CBĐV xem công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như “mệnh lệnh của cuộc sống”. Ngoài thành viên BCĐ 35, huyện còn có lực lượng cộng tác viên hoạt động tích cực trong tuyên truyền, đấu tranh trên mạng xã hội Zalo, Facebook, Mocha 35, Trang Thông tin điện tử Huyện ủy, UBND huyện; nhóm Thạnh Hóa quê ta; fanpage Thạnh Hóa mãi xanh;... BCĐ 35 huyện còn phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện (lực lượng 47), Đội An ninh Công an huyện thường xuyên kiểm tra, rà soát các tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật và tháo gỡ kịp thời, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn”.

Hàng năm, Trung tâm Chính trị huyện thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ CBĐV, CCVC trên địa bàn. Đội ngũ báo cáo viên tập trung đưa các nội dung giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ vào các bài giảng. Qua đó, giúp CBĐV, CCVC hình thành tư duy, nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng vững vàng về tư tưởng chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Tiếng gọi từ trái tim”

Tăng cường giáo dục, tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân, nâng cao khả năng “miễn nhiễm” các quan điểm sai trái, thù địch được xem là trách nhiệm, “tiếng gọi từ trái tim” của mỗi CBĐV, CCVC trên địa bàn huyện. Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thạnh Hóa - Tạ Duy Bình cho biết: “Phát huy vai trò của hội viên Hội CCB, tôi tích cực tham gia nhóm Trận tuyến mới trên Facebook do Hội Cựu chiến binh tỉnh thành lập để đấu tranh chống lại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các quan điểm sai trái với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tôi cũng tuyên truyền, vận động hội viên phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cẩn trọng khi tham gia các trang mạng xã hội; tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh nỗ lực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước”.

Mỗi cán bộ, đảng viên tăng cường bình luận, đăng tải, chia sẻ những thông tin chính thống và phản biện những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch trên không gian mạng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cơ sở gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các quy định, kết luận của Trung ương tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định về nêu gương của CBĐV, đặc biệt là CB lãnh đạo chủ chốt các cấp. Từ đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác tư tưởng, vừa hạn chế sự “tấn công” từ bên ngoài của các thế lực thù địch, vừa nâng cao “sức đề kháng” từ bên trong, góp phần phát triển KT-XH, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thạnh Hóa - Mã Thanh Thảo chia sẻ: “Nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ 35 huyện, Phòng tiếp tục hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh truyền thông và thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị bằng nhiều hình thức: Thông qua hệ thống loa, đài, mạng xã hội, các panô, áp phích,... Đồng thời, tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình trên không gian mạng. Khi phát hiện những luận điệu sai trái, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch thì chủ động phối hợp triển khai các biện pháp ngăn chặn và xử lý”.

Với những cách làm thiết thực, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch chính là “tiếng gọi từ trái tim, mệnh lệnh của cuộc sống” đối với mỗi CBĐV, CCVC trên địa bàn huyện. BCĐ 35 huyện tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và lâu dài, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã viết, đăng tải 2.179 tin, bài trên fanpage Thạnh Hóa mãi xanh và nhóm Thạnh Hóa quê ta, với 16.971 lượt thích, chia sẻ, bình luận và tương tác. Ban Chỉ đạo 35 huyện cùng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh báo cáo xấu 125 lượt tài khoản, bài viết chứa thông tin xấu, độc, phản động, xuyên tạc. Ngoài ra, lực lượng 47 của Ban Chỉ huy Quân sự huyện viết, biên tập 25.365 tin, bài trên các trang, nhóm công khai của lực lượng quân sự huyện; có 45.243 lượt thích, chia sẻ và 18.524 lượt bình luận.

Quang Nguyên

Chia sẻ bài viết