Tiếng Việt | English

07/10/2022 - 13:57

Thạnh Hóa: Biểu dương người cao tuổi điển hình trong phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'  

Sáng 07/10, Công an huyện Thạnh Hóa phối hợp Hội Người cao tuổi huyện tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021”. Đến dự có Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Long An - Nguyễn Văn Hiền và Chủ tịch UBND Thạnh Hóa - Phạm Tùng Chinh.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong thời gian qua, việc triển khai kế hoạch phối hợp giữa Hội Người cao tuổi và Công an huyện trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021” đạt nhiều kết quả thiết thực. Theo đó, người cao tuổi phát huy vai trò, uy tín, sự gương mẫu của mình trong phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Để thực hiện hiệu quả phong trào, Hội Người cao tuổi phối hợp Công an huyện thường xuyên trao đổi thông tin tình hình an ninh trật tự, tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Từ năm 2016 - 2021, Hội Người cao tuổi huyện và Công an huyện phối hợp tổ chức 385 cuộc tuyên truyền, có hơn 9.400 lượt người tham dự và phát trên 4.500 tờ rơi tuyên truyền. Đồng thời, phối hợp tổ chức 10 cuộc tập huấn cho hơn 310 người cao tuổi về “Quản lý bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới”.

Hội Người cao tuổi và Công an huyện còn phối hợp củng cố và nhân rộng các mô hình “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Ánh sáng an ninh trật tự”, “Móc khóa tiếp nhận thông tin an ninh trật tự”,... Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

5 năm qua, Hội Người cao tuổi huyện phối hợp Công an và các đoàn thể chính trị - xã hội nhận cảm hóa, giáo dục 38 người lầm lỗi, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; kịp thời phát hiện tham gia hòa giải 290 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để xảy ra vụ việc phức tạp gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Hiện nay, toàn huyện có hơn 780 người cao tuổi tham gia các tổ hòa giải, tổ tự quản và tổ an ninh nhân dân.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Người cao tuổi và Công an huyện tiếp tục tuyên truyền, gắn nhiệm vụ công tác chuyên môn với phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội; phát động trong cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tiếp tục phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt các biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật, vướng vào tệ nạn xã hội và những người lầm lỡ.

Dịp này, UBND huyện biểu dương, khen thưởng 2 tập thể và 7 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021”./.

Ngọc Mận - Ngọc Như

Chia sẻ bài viết