Tiếng Việt | English

29/06/2015 - 13:57

Thạnh Hóa: Kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động

Đoàn kiểm tra việc thực hiện Pháp luật lao động của huyện Thạnh Hóa (Long An) đã kiểm tra, phúc tra tại 6 doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Nội dung kiểm tra gồm: Hợp đồng lao động, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, môi trường lao động nơi làm việc; nội quy lao động và hệ thống thang bảng lương; Tình hình thành lập và hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở tại đơn vị sử dụng lao động; công tác phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ môi trường,…

Kết quả, các doanh nghiệp có thực hiện theo các quy định pháp luật. Tuy nhiên, việc thực hiện ký hợp đồng lao động chưa đầy đủ, hoặc không đúng theo quy định; xây dựng bảng lương không đúng theo quy định của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ; chưa đăng ký tham gia đầy đủ đối với người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc; công tác trang bị bảo hộ lao động chưa bảo đảm; cần phải xử lý chất thải, rác thải đúng quy định,…/.

Thanh Truyền

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích