Tiếng Việt | English

06/08/2022 - 10:35

Thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh là cần thiết

Ngay sau Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) thông qua chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), BCĐ PCTNTC các tỉnh, thành phố trong cả nước được thành lập. Trên trang mạng xã hội của các tổ chức phản động như Việt Tân, Hội Anh em dân chủ, các hãng truyền thông hải ngoại chống phá Việt Nam như RFA, VOA, RFI,… phát tán nhiều bài viết, hình ảnh xuyên tạc Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), trong đó tập trung xuyên tạc về việc thành lập BCĐ PCTNTC cấp tỉnh.

Truyền thông nước ngoài xuyên tạc việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh

Đài Á Châu tự do (RFA) trong một số bài viết: “Vì sao "lò" chống tham nhũng đang cháy mà hàng loạt cán bộ cao cấp vẫn không sợ?”, “Hội nghị Trung ương 5: Phe phái tranh quyền triệt hạ tay chân của nhau”,… đã lu loa rằng: “Trên thế giới, không có người dân của quốc gia nào phải đóng thuế để nuôi nhiều cơ quan chống tham nhũng đến vậy”. Cái loa rè của đài này còn lãi nhải: “Thành tựu sau hơn 10 năm chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng là càng chống tham nhũng thì các vụ tham nhũng sau càng lớn hơn các vụ tham nhũng trước về số tiền tham nhũng, số quan chức dính vào tham nhũng, chức vụ cao hơn, phạm vi ở nhiều ngành, nhiều cấp hơn,…”.

Còn Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) thì dựng chuyện, vu khống công tác PCTN của Đảng và Nhà nước ta thực chất là cuộc thanh trừng phe phái trong bài viết “Có phải tình trạng "phe phái" đã được giải quyết?”. VOA đã xuyên tạc vu khống
một cách trắng trợn “Việc bắt bớ vừa rồi dù bắt rất nhiều và mạnh tay nhưng việc bắt bớ đó càng bộc lộ cho dư luận thấy các phe phái đang thanh trừng chính trị dưới "vở kịch" chống tham nhũng”;...

Ở Việt Nam, Đảng ta khẳng định tham nhũng là “quốc nạn", “giặc nội xâm" và lãnh, chỉ đạo quyết liệt vấn đề PCTN. Đảng ta xác định PCTN là một trong những nội dung cốt lõi, trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chính vì vậy, đây không chỉ là nhiệm vụ của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị mà còn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, tất cả các
cơ quan, đoàn thể, địa phương. Trong bối cảnh tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ vẫn chưa bị đẩy lùi và còn có chiều hướng diễn biến phức tạp, chủ trương thành lập BCĐ cấp tỉnh về PCTNTC của Đảng là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết, thể hiện quyết tâm cao hơn trong công tác PCTNTC của Đảng.

Những năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng và Nhà nước; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành; sự tham gia tích cực của MTTQ và các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân, công tác PCTNTC đã có một bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao, cộng đồng quốc tế ghi nhận, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển KT-XH của đất nước. Điều đó thể hiện rất rõ khi số lượng vụ, việc tham nhũng, kinh tế được phát hiện, xử lý tăng lên rất nhiều.

Với mục đích duy nhất là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Tổng Bí thư đã thúc đẩy, đưa công tác PCTNTC lên vị trí ưu tiên cao nhất từ trước đến nay của Trung ương Đảng. Bằng tài lãnh đạo của mình, Tổng Bí thư đã tạo ra cơ chế để cấp dưới tự cọ xát, chế ước lẫn nhau, đúng tinh thần “lò đã nóng lên rồi thì củi tươi cho vào đây cũng phải cháy”. Hình thành hệ thống BCĐ cấp tỉnh sẽ tạo khí thế “tiền hô hậu ủng”, “nhất hô bá ứng”, “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt” trong công tác PCTNTC trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Kỷ luật một người để cứu muôn người. Việc kỷ luật cán bộ góp phần đẩy lùi tham nhũng, có tác dụng cảnh báo, răn đe rất cao”. Thành lập BCĐ cấp tỉnh để lãnh, chỉ đạo công tác PCTNTC ở địa phương, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn, bảo đảm sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất và toàn diện của Tỉnh ủy, Thành ủy và BCĐ Trung ương đối với công tác PCTNTC. Trong không khí “không dừng”, “không nghỉ”, cả hệ thống chính trị vào cuộc để PCTNTC, quyết tâm chính trị và sự ủng hộ xã hội mạnh mẽ đối với hoạt động PCTNTC thì đây là thời điểm “chín muồi” để thành lập BCĐ cấp tỉnh về PCTNTC nhằm góp phần tăng cường sự lãnh, chỉ đạo triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương công tác PCTNTC của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, theo tinh thần Tổng Bí thư đã nói: "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”./.

Cựu Chiến binh

Chia sẻ bài viết