Tiếng Việt | English

20/03/2019 - 15:58

Thanh Vĩnh Đông: Mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm vững được nội dung cốt lõi của Nghị quyết, quy định của Trung ương

Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ường 4, khóa XII và các quy định của Trung ương tại xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Ngày 20/3, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải làm trưởng đoàn đến khảo sát và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành và Chi bộ ấp Thanh Bình 2, xã Thanh Vĩnh Đông về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương và việc triển khai Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An – Nguyễn Thanh Hải trao đổi với Đảng ủy xã Thanh Vĩnh Đông tại buổi làm việc

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Vĩnh Đông – Võ Phi Hùng cho biết, hiện Đảng bộ xã Thanh Vĩnh Đông có 10 chi bộ trực thuộc với 134 đảng viên. Qua thời gian thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và các quy định của Trung ương, Đảng ủy xây dựng cho cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chấp hành nghiêm nội dung Nghị quyết, quy định, Điều lệ Đảng. Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.

Bên cạnh đó, trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và các quy định của Trung ương có lúc còn chậm, việc đăng ký các nội dung nêu gương còn mang tính chung chung, gây khó khăn trong công tác đánh giá kết quả rèn luyện của cán bộ, đảng viên.

Các hồ sơ liên quan đến thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và các quy định của Trung ương được kiểm tra toàn diện

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đặc biệt quan tâm đến các vấn đề như việc tổ chức triển khai, phổ biến Nghị quyết, các quy định của Trung ương đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác kiểm tra, giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, việc rà soát, đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với mỗi đảng viên,…

Kiểm tra một số hồ sơ liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và các quy định của Trung ương, các thành viên trong đoàn cũng cho rằng một số kế hoạch khi ban hành, đánh giá hạn chế còn chung chung, phần giải pháp để khắc phục hạn chế chưa cụ thể, một số bản cam kết còn giống nhau…

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải lưu ý với Đảng ủy xã Thanh Vĩnh Đông cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến các nội dung cốt lõi của Nghị quyết, các quy định của Trung ương, phổ biến nhiều lần, bằng nhiều hình thức để tất cả cán bộ, đảng viên nắm vững, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Đối với các vấn đề được Đoàn chỉ ra, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải đề nghị Đảng ủy xã Thanh Vĩnh Đông nghiêm túc khắc phục, rút kinh nghiệm và có giải pháp thực hiện trong thời gian tới./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết