Tiếng Việt | English

23/09/2021 - 15:44

Thi 'tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng'

Thanh tra tỉnh Long An có thông báo gửi đến các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tích cực hưởng ứng, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN)” do Thanh tra Chính phủ phát động.

Riêng thanh tra các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các phòng trực thuộc Thanh tra tỉnh bảo đảm mỗi đơn vị có ít nhất 1 bài dự thi.

Theo thông báo, bài dự thi gửi về Thanh tra tỉnh (Phòng Thanh tra PCTN và Giám sát, Kiểm tra, Xử lý sau thanh tra; điện thoại 02723 828033) trước ngày 12/10/2021 để tập hợp, gửi về Thanh tra Chính phủ.

Đối tượng tham gia cuộc thi là tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong cả nước. Nội dung thi kiến thức gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN; về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong PCTN; hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về PCTN qua các thời kỳ.

Theo Thanh tra tỉnh, cuộc thi này có ý nghĩa quan trọng, gắn trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của cả hệ thống chính trị với phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện pháp luật về PCTN; thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, góp phần đánh giá hiệu quả công tác PCTN và phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong PCTN./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết