Tiếng Việt | English

02/12/2022 - 09:18

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, khóa XI họp ngày 01/12/2022 với các nội dung: 1. Thảo luận và thông qua: (1) Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy năm 2022; (2) Dự thảo NQ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; (3) Dự thảo Chương trình làm việc của Tỉnh ủy năm 2023; (4) Dự thảo Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện các NQ Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII); (5) Dự thảo Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. 2. Cho ý kiến về Dự toán ngân sách nhà nước (NSNN), Kế hoạch vay trả nợ công năm 2023; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Tỉnh ủy đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo hơn nữa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

1. Về kết quả thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2022

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19 cũng như tác động của tình hình thế giới nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện NQ Tỉnh ủy năm 2022 đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, 19/19 chỉ tiêu NQ ước đạt và vượt, cụ thể như sau:

*Về phát triển kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 ước đạt 8,46%; trong đó, khu vực I (nông, lâm, thủy sản) ước tăng 0,71%; khu vực II (công nghiệp, xây dựng) ước tăng 10,86%; khu vực III (thương mại, dịch vụ) ước tăng 9,95%. Đây là mức tăng trưởng tốt trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản; cơ cấu kinh tế khu vực I - II - III ước đạt 14,6% - 52,3% - 33,1% .

- Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, trong đó Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 được tập trung triển khai, thực hiện. Các cây trồng chủ lực của tỉnh phát triển ổn định. Tình hình chăn nuôi tiếp tục trên đà hồi phục; một số doanh nghiệp (DN) chăn nuôi, khai thác, nuôi trồng thủy sản có nhiều chuyển biến tích cực. Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, công tác quản lý rừng được quan tâm, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời. Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tiếp tục được triển khai, thực hiện. Từ đầu năm đến nay đã công nhận thêm 9 xã NTM và 9 xã NTM nâng cao; ước đến cuối năm sẽ công nhận thêm 2 xã NTM (lũy kế đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 118/161 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 73,29% tổng số xã; 28 xã đạt NTM nâng cao, chiếm 23,73% tổng số xã NTM; 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ XDNTM).

- Công nghiệp - xây dựng phục hồi nhanh sau đại dịch và có bước khởi sắc, ước tăng 11,87%. Công tác xúc tiến, thu hút, hỗ trợ đầu tư tiếp tục được quan tâm thực hiện quyết liệt, nhất là triển khai các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ DN tiếp tục phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh đã mang lại hiệu quả tích cực; số DN, số vốn dự án (DA) đầu tư trong nước tăng so cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2022 ước tăng 10% (Đầu tư trong nước: Thành lập mới 1.432 DN, tăng 32% với tổng số vốn đăng ký 19.384 tỉ đồng, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 15.045 DN đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký 361.080 tỉ đồng. Cấp mới 81 DA đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký mới 22.578,4 tỉ đồng; hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2.178 DA với số vốn đăng ký 223.497 tỉ đồng. Đầu tư nước ngoài: Cấp mới 48 DA, vốn đầu tư cấp mới 321,4 triệu USD; hiện nay, toàn tỉnh có 1.155 DA, vốn 9.976,2 triệu USD, trong đó, có 588 DA đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư 3.624 triệu USD). Công tác giải ngân vốn đầu tư công được tập trung đẩy mạnh (khối lượng thực hiện đến ngày 23/11/2022 là 7.484,51 tỉ đồng, đạt 85,25% kế hoạch). Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng được tập trung kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Chương trình Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và kế hoạch thực hiện 3 công trình trọng điểm theo NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh được tập trung thực hiện và đạt kết quả nhất định. Công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Hội đồng thẩm định đánh giá cao và đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Thương mại - dịch vụ khôi phục mạnh mẽ, có nhiều tín hiệu tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 104.000 tỉ đồng, đạt 107,8% kế hoạch, tăng 22,9%. Hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì tốc độ phát triển khá, ước năm 2022 tăng so cùng kỳ (kim ngạch xuất khẩu đạt 6,5 tỉ USD, đạt 100,5% kế hoạch, tăng 5,69%. Kim ngạch nhập khẩu đạt 5,0 tỉ USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 1,01%). Tỉnh đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho các sản phẩm nông sản của tỉnh, hỗ trợ các DN tham gia các hội chợ, sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường kết nối, nhất là với các DN của TP.HCM.

- Tài chính - tín dụng, công tác quản lý, điều hành NSNN được tập trung lãnh, chỉ đạo, đạt kết quả rất tích cực. Tổng thu NSNN năm 2022 ước đạt 21.070 tỉ đồng, đạt 122,7% so với dự toán Trung ương, đạt 121,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao; chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện hiệu quả. Hoạt động của các tổ chức tín dụng cơ bản ổn định, số dư huy động vốn và cho vay đều tăng trưởng; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát.

*Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được lãnh, chỉ đạo tập trung; tình hình dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác được kiểm soát tốt; an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo và tập trung chỉ đạo tháo gỡ công tác đấu thầu nhằm hạn chế tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế để người dân yên tâm khám, chữa bệnh; bảo hiểm y tế toàn dân đạt 91,85%. Ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu dạy và học theo phương pháp mới. Các lễ, hội, hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức phù hợp, an toàn, đảm bảo quy định; thực hiện tốt các giải pháp kích cầu du lịch gắn với xây dựng, quảng bá hình ảnh của tỉnh; đặc biệt, tổ chức thành công Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An 2022, Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021, thu hút đông đảo khách đến tham quan, góp phần phục hồi và phát triển ngành Du lịch của tỉnh. Hoạt động của các cơ quan báo chí, thông tin - truyền thông có tiến bộ; công tác an toàn thông tin, an ninh mạng được quản lý chặt chẽ; tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, xã hội số, thúc đẩy công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, người có công. Công tác đào tạo lao động, việc làm, giảm nghèo, giáo dục nghề nghiệp được triển khai, thực hiện tốt.

*Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nội chính và đối ngoại

Các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất công tác quốc phòng - an ninh, nội chính. Lãnh đạo, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và cấp huyện năm 2022; thực hiện đồng bộ, hiệu quả giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, hòa giải cơ sở, tập trung giải quyết và xử lý tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông, trật tự đô thị, cửa khẩu, quản lý xuất, nhập cảnh thực hiện chặt chẽ, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế; nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được thực hiện quyết liệt; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp được đẩy mạnh. Hoạt đông đối ngoại Đảng, Nhà nước, Nhân dân được duy trì và mở rộng; chủ quyền, an ninh biên giới được giữ vững.

*Hoạt động của hệ thống chính trị

Các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo việc quán triệt, triển khai, thực hiện NQ của cấp ủy năm 2022 gắn với thực hiện NQ đại hội đảng bộ các cấp. Trong năm, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện các NQ Hội nghị lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và các quy định, hướng dẫn của Trung ương; hầu hết các cấp ủy đã lãnh đạo thực hiện nghiêm Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 10/3/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 19/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020-2025 và quy hoạch giai đoạn 2025-2030 đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 và đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên được quan tâm; đến ngày 25/11/2022 đã kết nạp 1.479 đảng viên, đạt 109,56% kế hoạch.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh triển khai, thực hiện chương trình công tác năm 2022; trong đó, tập trung công tác giám sát, tham gia các kỳ họp, phiên chất vấn, tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội. HĐND các cấp tiếp tục có sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; triển khai, thực hiện hiệu quả các hoạt động giám sát theo nội dung, chương trình đề ra; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân có nhiều đổi mới. HĐND tỉnh tổ chức tốt các kỳ họp lệ, phiên giải trình và Chương trình đối thoại của Thường trực HĐND tỉnh; kịp thời ban hành các NQ sau kỳ họp.

Công tác quản lý, điều hành của UBND các cấp được tăng cường; việc triển khai, cụ thể hóa NQ cấp ủy, HĐND kịp thời, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực, đồng bộ trên các lĩnh vực. Nhất là trong triển khai, thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của NQ đại hội đảng bộ các cấp. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển trên các lĩnh vực; đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động, tập trung cụ thể hóa NQ của Tỉnh ủy năm 2022 phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2022 theo đúng kế hoạch đề ra. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 được tập trung lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ, đảm bảo nội dung, yêu cầu.

*Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện NQ Tỉnh ủy năm 2022 còn một số khó khăn, hạn chế:

Tình hình tiêu thụ và xuất khẩu nông sản vẫn còn khó khăn. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng chưa đạt yêu cầu đề ra. Việc rà soát, xử lý các DA chậm tiến độ chưa kiên quyết. Tình hình y, bác sĩ, nhân viên y tế xin nghỉ việc gia tăng; công tác định hướng, phân luồng học sinh sau THCS, đào tạo nghề còn nhiều vướng mắc, hạn chế; tình trạng DN cắt giảm lao động đang có xu hướng tăng cao. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội có mặt chưa bảo đảm; việc giải quyết một số vụ việc khiếu kiện còn chậm. Công tác xây dựng Đảng ở một số nơi đôi lúc chưa được quan tâm tương xứng với lĩnh vực kinh tế.

Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế: Bên cạnh nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của hậu đại dịch Covid-19 và tình hình an ninh chính trị, kinh tế thế giới có nhiều biến động,... còn có những nguyên nhân chủ quan như người đứng đầu một số cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, điều hành chưa chủ động, năng động, sáng tạo, quyết liệt; vai trò tham mưu, phối hợp của một số sở, ngành, địa phương còn hạn chế, còn bị động; tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, thái độ và trình độ của một số cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu có mặt còn hạn chế;...

2. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng làm chuyển biến căn bản, tạo đà, tạo lực cho những năm tiếp theo hoàn thành thắng lợi trong triển khai, thực hiện NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng. Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 là: “Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững; huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực để triển khai hiệu quả các chương trình đột phá, công trình trọng điểm. Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường xã hội hóa trên các lĩnh vực; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo các hoạt động đối ngoại. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Đại biểu dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10

*Các chỉ tiêu chủ yếu: Tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 8,0-8,5%; sản lượng lúa bình quân 2,7 triệu tấn, trong đó, tỷ lệ sản lượng lúa chất lượng cao 65%; GRDP bình quân đầu người 95-100 triệu đồng/năm; tỷ lệ vốn đầu tư xã hội trên GRDP 31-33%; tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước 12%; tỷ lệ chi đầu tư phát triển hàng năm tăng cao hơn so với năm 2022; tỷ lệ xã đạt tiêu chí văn hóa, NTM trên 77,1%; tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM nâng cao 31,49% (2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu); tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia (theo tiêu chí mới) 55,5%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 93%; số bác sĩ/vạn dân là 9 bác sĩ; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi 17,3% (chiều cao theo tuổi); tỷ lệ lao động qua đào tạo 74%, trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ 33%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (theo tiêu chí mới) giảm 15%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch 60%; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải khu vực đô thị 100%; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải khu vực nông thôn 75%; kết nạp 1.550 đảng viên; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm 90%.

*Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

- Về lĩnh vực kinh tế

Tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, gắn với nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật. Tăng cường huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đúng thực chất; trong đó, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để trình Trung ương thẩm định công nhận thêm 1 huyện đạt chuẩn NTM và 1 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Tập trung thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai, thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả Chương trình Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và 3 công trình trọng điểm NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; thực hiện hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư theo NQ số 25-NQ/TU của Tỉnh ủy. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023; phấn đấu xếp loại trong nhóm từ Tốt đến Rất tốt; tiếp tục cải thiện hiệu quả môi trường đầu tư; tiếp tục liên kết, hợp tác phát triển KT-XH với các địa phương trong vùng, đặc biệt thúc đẩy hợp tác phát triển toàn diện với TP.HCM. Tăng cường quản lý đầu tư công theo kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó, tập trung xây dựng và triển khai, thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2045. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu, hàng hóa của tỉnh; tập trung thực hiện có hiệu quả liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; quan tâm hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động Cảng Quốc tế Long An, Khu kinh tế Cửa khẩu Long An, thúc đẩy phát triển hoạt động logistics trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả, thiết thực cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thu hút, liên kết khai thác phát triển các hình thức du lịch đặc thù, sản phẩm du lịch thế mạnh, đặc trưng của tỉnh.

Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thu - chi ngân sách ngay từ đầu năm, đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thực hành tiết kiệm chi ngân sách, chi theo khả năng cân đối; tăng cường các biện pháp kiểm soát, giám sát các hoạt động tín dụng; tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; giải quyết căn cơ tình trạng ô nhiễm ở các cụm công nghiệp và khu dân cư.

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch Covid-19; đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm khác. Tăng cường công tác y tế dự phòng gắn với đổi mới y tế cơ sở, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Triển khai các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học. Tập trung cụ thể hóa, triển khai hiệu quả NQ Tỉnh ủy thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; quan tâm phát triển đội ngũ trí thức - văn nghệ sĩ; khuyến khích sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, người có công; phát huy hiệu quả phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo cho trẻ em, người già, người neo đơn; giải quyết tốt các vấn đề về lao động, việc làm, giảm nghèo, các chế độ bảo hiểm (xã hội, y tế, thất nghiệp). Đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với thực hiện hiệu quả Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh.

Tiếp tục triển khai xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh, trong đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Điều hành thông minh (IOC). Khai thác hiệu quả các kết cấu hạ tầng khoa học và công nghệ hiện có. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH và bảo vệ môi trường bền vững.

- Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nội chính, đối ngoại

Tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh; hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đạt chỉ tiêu 3 cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, chủ động phòng, chống tội phạm công nghệ cao, an ninh mạng; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở. Tăng cường công tác hòa giải cơ sở, tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, DN; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm, theo quy định các vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài; thực hiện quyết liệt các giải pháp, biện pháp tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách tư pháp; tăng cường các hoạt động đối ngoại, ngoại giao một cách thiết thực, hiệu quả.

- Hoạt động của hệ thống chính trị

Các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo chặt chẽ việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ đại hội đảng bộ các cấp, nhất là tiến độ, kết quả triển khai, thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, hiệu quả để tập trung lãnh đạo, thực hiện, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu NQ đã đề ra.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) gắn với thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Lãnh đạo tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định. Tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình chế độ kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ và đảm bảo các chế độ, chính sách cán bộ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện tốt quy chế bí thư cấp ủy đối thoại với nhân dân; đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy; kịp thời lãnh đạo, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng pháp luật và công tác giám sát tại địa phương. Tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND các cấp theo hướng chủ động, chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng theo luật định; quyết định những cơ chế, chính sách khả thi đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển KT-XH, xây dựng chính quyền và thực thi pháp luật; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát và những phản ánh, kiến nghị của cử tri. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, các phiên chất vấn, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân theo quy định.

UBND các cấp tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành. Xây dựng mối quan hệ gắn bó, trách nhiệm với DN, nhân dân để tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực, thu hút đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Tập trung triển khai, thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước và đầu tư công năm 2023; thực hiện tốt công tác cải cách và hiện đại hóa nền hành chính; thực hiện quyết liệt chuyển đổi số; quan tâm chấn chỉnh, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp huyện. Tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất, tuyên truyền, vận động; theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc sơ kết, tổng kết, triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, NQ, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các cấp; đánh giá, sơ kết, tổng kết, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 và đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Về dự thảo Chương trình làm việc của Tỉnh ủy năm 2023; các dự thảo Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện NQ số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và NQ số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và dự thảo Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung các văn bản dự thảo nêu trên do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình. Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội nghị, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh, trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành thực hiện.

4. Về dự toán NSNN, Kế hoạch vay trả nợ công năm 2023; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với các nội dung dự toán NSNN, Kế hoạch vay trả nợ công năm 2023 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đề nghị của Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội nghị, bổ sung hoàn chỉnh các văn bản trình HĐND tỉnh theo quy định.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và NQ Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An

Chia sẻ bài viết