Tiếng Việt | English

18/08/2017 - 15:20

Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ Bộ Luật Lao động Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, UBND tỉnh Long An thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2017), như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ lễ 01 ngày vào ngày 02 tháng 9 năm 2017 (thứ bảy). Theo đó, thực hiện nghỉ bù như sau:

- Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 05 ngày, do lễ Quốc khánh trùng vào ngày thứ bảy nên công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày 04 tháng 9 năm 2017 (thứ hai).

- Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

2. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 01 tháng 9 năm 2017 đến hết ngày 02 tháng 9 năm 2017.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc trên địa bàn dân cư.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở cơ quan và các đơn vị thuộc quyền quản lý; dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí người trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng trong ngày nghỉ lễ./.

UBND tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết