Tiếng Việt | English

09/10/2015 - 17:40

UBND tỉnh Long An

Thông báo về việc treo cờ tổ quốc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Long an lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020)

Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 9-2-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Văn bản số 3229-CV/TU, ngày 21-9-2015 của Ban Thường vụ về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020).

Đại hội Đảng bộ tỉnh là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng bộ và nhân dân Long An. Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) diễn ra từ ngày 13-10-2015 đến ngày 16-10-2015, UBND tỉnh thông báo việc treo cờ Tổ quốc như sau: Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong 5 ngày, từ ngày 12-10-2015 đến hết ngày 16-10-2015.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, TP.Tân An kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc trên địa bàn dân cư; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở cơ quan và các đơn vị thuộc quyền quản lý; dọn dẹp vệ sinh môi trường, bảo đảm cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp.

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích