Tiếng Việt | English

24/04/2018 - 10:37

Thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 132 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (01/5/1886 - 01/5/2018).

1. Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế (gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 25/4/2018 (thứ tư); được nghỉ nhân kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước ngày 30/4/2018 (thứ hai); và được nghỉ ngày Quốc tế Lao động ngày 01/5/2018 (thứ ba).

2. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 24/4/2018 đến hết ngày 25/4/2018 (Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương) và từ chiều ngày 29/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018 (lễ 30/4 và 1/5)./.

Chia sẻ bài viết