Tiếng Việt | English

04/09/2015 - 10:47

Long An

Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe ban đầu


Các thành viên đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo

Sáng ngày 4-9-2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Thị Nhanh chủ trì cuộc họp thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chăm sóc sức khỏe ban đầu - Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2015-2020. 

Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 gồm 10 tiêu chí với 46 chỉ tiêu. Mục tiêu chung là xây dựng, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế tuyến xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã); huy động mọi nguồn lực từ các cấp chính quyền đến người dân tham gia vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; đảm bảo môi trường sống lành mạnh và cung cấp các dịch vụ y tế thiết yếu đáp ứng với nhu cầu thực tế của người dân ở từng địa phương cơ sở.

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ đã thảo luận, đóng góp ý kiến, điều chỉnh các nội dung, câu, từ chưa phù hợp; đồng thời thông qua quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, quyền hạn các thành viên sở, ngành thuộc BCĐ Chăm sóc sức khỏe ban đầu của tỉnh nhằm thống nhất, hoàn thiện nội dung các dự thảo để triển khai trong thời gian tới./.

Phạm Ngân

 

Chia sẻ bài viết