Tiếng Việt | English

25/01/2021 - 08:47

Thông tin và hỏi - đáp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Câu hỏi: Do yêu cầu công việc, tôi nghỉ sinh được 4 tháng thì trở vào công ty làm việc và được lãnh đạo công ty đồng ý. Tôi muốn hỏi, thời gian đi làm sớm của tôi có được tiếp tục hưởng trợ cấp thai sản không? Thời gian đi làm trước khi hết thời hạn hưởng chế độ thai sản thì công ty và tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) không?

(Bạn đọc báo Long An)

Trả lời:

Theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 12 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH. Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng BHXH, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3, Điều 34 của Luật BHXH nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng BHXH, BHYT.

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp của bà đi làm trước khi hết thời hạn hưởng chế độ thai sản thì ngoài tiền lương của những ngày đi làm việc, vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn theo quy định. Thời gian đi làm trước khi hết thời hạn hưởng chế độ thai sản của bà, công ty và bà phải đóng BHXH, BHYT và thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH.

Vài ý trao đổi cùng bà.

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện chết thì thân nhân có được hưởng trợ cấp mai táng hay không?

(Bạn đọc báo Long An)

Trả lời:

1. Theo quy định tại Điều 80 của Luật BHXH thì người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:

- Người có thời gian đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên;

- Người đang hưởng lương hưu.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người tham gia chết.

3. Trường hợp người quy định nêu trên bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người tham gia chết.

Vài ý trao đổi cùng ông/bà./.

BHXH tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết