Tiếng Việt | English

21/09/2020 - 14:49

Thông tin và hỏi - đáp về BHXH, BHYT

 Câu hỏi: Tôi làm công nhân, tham gia bảo hiểm xã hội được 4 tháng thì bị tai nạn lao động (TNLĐ), suy giảm sức khỏe 21%. Trường hợp của tôi có được hưởng trợ cấp TNLĐ không? Mức hưởng như thế nào?

(Bạn đọc Báo Long An)

 Trả lời:

Theo quy định tại Điều 45 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 về điều kiện hưởng chế độ TNLĐ như sau:

“Người lao động tham gia bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ TNLĐ khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật Lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh;

b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động;

c) Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1, Điều này;”

Mặt khác, căn cứ Điều 48 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định:

“Điều 48. Trợ cấp một lần

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:

a) Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a, khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, từ 1 năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị TNLĐ hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp; trường hợp bị TNLĐ ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó.”

Như vậy, đối chiếu các quy định trên với trường hợp của anh/chị thì thuộc vào trường hợp được hưởng chế độ TNLĐ và mức trợ cấp tính theo trợ cấp một lần, kể cả trường hợp anh/chị đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm, cách tính như khoản 2, Điều 48 đã nêu./.

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LONG AN

Chia sẻ bài viết