Tiếng Việt | English

21/07/2015 - 08:56

Thủ Thừa: Đầu tư gần 2.200 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới

Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vừa tổng kết các Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy về đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, thủy lợi và xây dựng nông thôn mới (XDNTM).


Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Thủ Thừa có tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy đạt trên 20%

5 năm qua, huyện đã đầu tư gần 2.200 tỉ đồng để XDNTM, đạt 119,62% kế hoạch (trong đó, ngân sách nhà nước hơn 676 tỉ đồng, chiếm 82,69%). Đến nay, 2 xã Bình Thạnh và Nhị Thành đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.


Các tuyến đường chính của xã Nhị Thành đều đã được bê tông hóa

Các công trình đầu tư đột phá của Trung ương, tỉnh, huyện, xã đã được phát huy, giúp cho huyện đạt những mục tiêu về chính trị, kinh tế - xã hội và an sinh xã hội như: Dự án Âu tàu, bờ kè kinh Thủ Thừa, đường Thủ Thừa - Bình Thành (Đường tỉnh 818), đường ấp 2 - Long Thạnh, đường Ông Lân - N2, Công viên huyện Thủ Thừa, đường điện hạ thế 3 pha kênh 4 xã Tân Thành,…


Công viên huyện Thủ Thừa – một trong những công trình đột phá của huyện, góp phần tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em.

Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa - Lê Tấn Dũng đánh giá cao kết quả thực hiện các nghị quyết, nhất là công tác quy hoạch cán bộ trong thời gian qua. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy đạt 20,08% (52/259 đồng chí); tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 30 tuổi tham gia cấp ủy trên 10%./.

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết
  • Tại sao huyện không rót ngân sách sửa chữa đường làng ở ấp 1, xã Mỹ Phú ta? Gần 2000 hộ dân mà đường đi thấy gớm.

    Tấn Đức - Cách đây 4 năm