Tiếng Việt | English

28/04/2016 - 20:04

Thủ tướng chỉ thị tăng cường xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Thủ tướng vừa có Chỉ thị về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.