Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 15:42

Thực hiện thông tư số 32/2010/TT-BCT ngày 30-7-2010 của Bộ Công thương về việc quy định hệ thống điện phân phối và có hiệu lực từ ngày 15-9-2010

Trong thời gian qua, Cty Điện lực Long An đã tổ chức thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện và cơ bản bảo đảm cung cấp điện an toàn, tin cậy, ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay, tình hình gián đoạn cung cấp điện đột xuất do sự cố thuộc tài sản khách hàng quản lý có xu hướng ngày càng tăng cao. Theo thống kê, năm 2014, tỷ lệ sự cố do khách hàng chiếm 32,5% số vụ (năm 2013 là 31,2%), gây ảnh hưởng rất lớn đến các khách hàng sử dụng điện có liên quan trên tuyến đường dây, đặc biệt khách hàng sản xuất nước ngoài tập trung tại các khu công nghiệp thuộc các huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc, Cần Đước…Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do nhiều khách hàng chưa thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng, thí nghiệm hệ thống điện định kỳ trong điều kiện đường dây và trạm biến áp phân phối đã vận hành lâu năm và không còn bảo đảm tiêu chuẩn vận hành.

Để cung cấp điện an toàn, ổn định và hạn chế tối thiểu việc ngừng cung cấp điện đột xuất do sự cố thiết bị khách hàng gây ra, đồng thời tuân thủ đúng các quy định pháp luật về quy định hệ thống điện phân phối, ngày 17-3-2015, Sở Công Thương tỉnh Long An đã ban hành văn bản số 409/SCT-QLNL về việc thực hiện công tác thí nghiệm định kỳ theo thông tư số 32/2010/TT-BCT, với nội dung:

1. Đề nghị khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có trạm riêng thực hiện thí nghiệm định kỳ thiết bị điện theo quy định tại khoản 2 điều 94 Thông tư số 32/2010/TT-BCT, cụ thể khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có trách nhiệm:

a) Thực hiện thí nghiệm lưới điện và tổ máy phát điện trong phạm vi quản lý;

b) Phối hợp với đơn vị phân phối điện trong việc thí nghiệm các thiết bị điện tại điểm đấu nối với lưới điện phân phối;

c) Thông báo trước bằng văn bản cho đơn vị phân phối điện về lịch thí nghiệm;

d) Tổ chức thí nghiệm và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị điện, các thiết bị đấu nối vào lưới điện phân phối, hàng năm phải gửi các biên bản thí nghiệm cho đơn vị phân phối điện để theo dõi.

2. Thời gian thực hiện thí nghiệm định kỳ mỗi trang thiết bị điện không vượt quá 3 năm.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu quý khách hàng có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ với các điện lực địa phương trên địa bàn tỉnh Long An để được hỗ trợ cụ thể. Nay, Cty Điện lực Long An trân trọng thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện có đường dây và trạm phân phối biết rõ và tổ chức thực hiện đúng quy định pháp luật Nhà nước.

Cty Điện lực Long An trân trọng thông báo./.

Chia sẻ bài viết