Tiếng Việt | English

02/12/2015 - 09:49

Long An

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về nội dung tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X

Chiều ngày 1-12-2015, Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp với Ban Tổ chức Đại hội (ĐH) và các tiểu ban phục vụ ĐH X Đảng bộ tỉnh để cho ý kiến về nội dung tổng kết công tác tổ chức ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.


Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh chủ trì hội nghị

Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X được tập trung lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ, chu đáo, nghiêm túc cả về nội dung và phương thức tổ chức đúng tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 67-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các ban Đảng và các tiểu ban, tổ giúp việc, tổ phục vụ ĐH thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xác định rõ thời gian thực hiện đối với từng công việc. Khâu tổ chức, điều hành, phục vụ ĐH được thực hiện tốt, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình tổ chức ĐH, góp phần quan trọng vào sự thành công của ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020). 

Nhằm động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ trên, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương và giao Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh xét khen thưởng 22 tập thể và 36 cá nhân./.

Thanh Hùng

Chia sẻ bài viết