Tiếng Việt | English

30/10/2015 - 10:04

Tân An – Long An

Tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân

Ngày 29-10-2015, UBND TP.Tân An, tỉnh Long An tổ chức triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT cho thành viên Ban chỉ đạo kê khai các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Nội dung triển khai: Quy trình lập danh sách hộ gia đình tham gia BHXH, hướng dẫn cách lập tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT; Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT; Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng. Ngoài ra, các đại biểu còn được tập huấn một số điểm mới của Luật BHXH sửa đổi, tập trung vào những nội dung mới quy định về mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện.

Sau buổi tập huấn, UBND các xã, phường thành lập Ban chỉ đạo kê khai, triển khai thực hiện quy trình lập danh sách hộ gia đình tham BHYT đến các ấp, hướng dẫn các hộ gia đình lập danh sách theo mẫu đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thời gian, đồng bộ, chính xác và làm cơ sở để theo dõi, quản lý người tham gia BHYT đồng thời tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn thành phố tiến tới BHYT toàn dân./.

CTV Kim Ngân - Lê Quang 

Chia sẻ bài viết