Tiếng Việt | English

23/09/2021 - 17:02

Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Long An

Sở Giao thông vận tải Long An có thông báo số 4769/TB-SGTVT về việc tổ chức thực hiện hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Long An.

Long An tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa

Thực hiện Công văn số 9229/UBND-VHXH ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh Long An về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Kế hoạch số 2962/KH-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh Long An về việc phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An; Công văn số 9108/UBND-KTTC ngày 16/9/2021 về việc bổ sung, làm rõ Kế hoạch 2962/KH-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh Long An về việc phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An và Công văn số 9230/UBND-VHXH ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh Long An về việc triển khai việc sử dụng Thẻ COVID trong giai đoạn phục hồi kinh tế trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải Long An thông báo về việc tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Long An (bao gồm nội tỉnh và liên tỉnh).

2. Các trường hợp được phép hoạt động vận tải, cụ thể:

2.1 Hoạt động Taxi: Hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi được phép hoạt động 50% số lượng phương tiện đơn vị vận tải đang quản lý với mục đích phục vụ người dân đi, đến các Bệnh viện, Trung tâm y tế trong và ngoài địa bàn tỉnh trong trường hợp cấp thiết (đã được Sở Giao thông vận tải Long An cấp phù hiệu “Xe phục vụ chuyển viện”).

Đồng thời, điều kiện lái xe đã được tiêm ít nhất 01 mũi vắc-xin (đủ thời gian 14 ngày sau khi tiêm, trừ trường hợp có chỉ định của cơ quan y tế) và phải thực hiện xét nghiệm định kỳ theo quy định (theo Công văn số 9230/UBND-VHXH ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh Long An) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm.

2.2 Xe đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến Cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay theo quy định (đáp ứng các yêu cầu theo Công văn số 8272/BGTVT-VT ngày 11/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải và Công văn số 8573/BGTVT-VT ngày 18/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải). (Đính kèm hướng dẫn).

2.3 Xe đưa người đi cấp cứu, xe rước người đã hoàn thành cách ly y tế.

2.4 Hoạt động đưa, rước người lao động, chuyên gia thuộc các doanh nghiệp:

2.4.1 Đối tượng doanh nghiệp áp dụng:

- Các doanh nghiệp đang hoạt động theo phương án “3 tại chỗ” khi có thay đổi về người lao động, chuyên gia, nhà quản lý.

- Các doanh nghiệp mới hoạt động theo phương án “3 tại chỗ” cần vận chuyển người lao động, chuyên gia, nhà quản lý vào doanh nghiệp 01 lần trước khi thực hiện sản xuất, kinh doanh.

- Các doanh nghiệp được phép hoạt động có người lao động, chuyên gia, người quản lý cư trú bên ngoài, việc vận chuyển thực hiện hàng ngày.

2.4.2 Phạm vi vận chuyển: trên phạm vi địa bàn tỉnh Long An đối với hoạt động đưa, rước công nhân; trên phạm vi ngoài tỉnh và địa bàn tỉnh đối với hoạt động rước chuyên gia và nhà quản lý ở ngoài tỉnh có nhu cầu vào địa bàn tỉnh Long An và ở lại trong quá trình làm việc.

2.4.3 Quy định đối với việc đưa, rước bằng phương tiện chung

a) Đáp ứng các quy định Điểm 1.2 Mục 1 Phần II; Mục 9 Phần III Kế hoạch số 2962/KH-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh Long An và Mục 1 Công văn số 9108/UBND-KTTC ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Long An, trong đó, lưu ý chỉ đưa, rước lao động trong tỉnh, riêng đối với chuyên gia, nhà quản lý đang ở ngoài tỉnh nếu có nhu cầu vào tỉnh Long An làm việc, doanh nghiệp bố trí phương tiện rước vào tỉnh Long An, không được đi về ngoài tỉnh hàng ngày.

b) Phương tiện vận chuyển được chở 100% số ghế theo Giấy chứng nhận kiểm định An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường.

c) Đối với lái xe, nhân viên phục vụ, người lao động, chuyên gia

- Đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin (đủ thời gian 14 ngày sau khi tiêm, trừ trường hợp có chỉ định của cơ quan y tế) và phải thực hiện xét nghiệm định kỳ theo quy định theo công văn số 9230/UBND-VHXH, ngày 20-9-2021 của UBND tỉnh). Đồng thời, người đi trên phương tiện phải thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch, lưu ý các nội dung:

- Thường xuyên sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trong suốt quá trình đưa đón; chỉ cho người lao động, chuyên gia có tên trong danh sách lên xe, di chuyển đúng tuyến cố định đã cho phép.

- Yêu cầu người lao động, chuyên gia, sát khuẩn tay trước khi lên xe và đeo khẩu trang trong suốt hành trình.

- Có đầy đủ các giấy tờ theo quy định của địa phương đi qua (nếu có) để phục vụ công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

- Lái xe khi điều khiển phương tiện di chuyển trên đường thực hiện nghiêm nguyên tắc “một cung đường, hai điểm đến”; không được dừng, đỗ (trừ trường hợp khẩn cấp); mang theo danh sách người trên xe (có ký tên, đóng dấu của doanh nghiệp) và kiểm soát chặt chẽ người đi xe.

d) Doanh nghiệp và đơn vị vận tải (có ký hợp đồng vận chuyển) chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với phương tiện đưa đón, người điều khiển phương tiện đưa đón và người lao động, chuyên gia trong việc thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Phải đảm bảo nguyên tắc trên một phương tiện đưa đón chỉ có người lao động của một doanh nghiệp; người lao động đi xe nào về xe đó. Đảm bảo công nhân lên xe được đo thân nhiệt, giám sát chặt người có biểu hiện ho sốt, quản lý chỗ ngồi cố định trên xe.

đ) Doanh nghiệp sau khi được cơ quan chủ quản theo Mục 2 Công văn số 9108/UBND-KTTC ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Long An phê duyệt phương án phục hồi sản xuất kinh doanh, gửi hồ sơ đề nghị (đính kèm mẫu biểu) vận chuyển công nhân, chuyên gia về Sở Giao thông vận tải Long An (qua địa chỉ Email: sgtvt@longan.gov.vn) để xem xét chấp thuận.

3. Đối với hoạt động vận tải hàng hóa (trừ hàng hóa bị cấm lưu thông) và xe điều tiền của ngân hàng:

3.1 Hoạt động vận tải hàng hóa và xe điều tiền của ngân hàng hoạt động nội tỉnh:

3.1.1 Phương tiện vận tải hàng hóa và xe điều tiền của ngân hàng có lệnh vận chuyển (giấy vận tải); lái xe và người đi trên phương tiện có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm.

3.1.2 Phương tiện vận tải hàng hóa thực hiện theo Công văn số 4252/SGTVT-VT ngày 22/8/2021 của Sở Giao thông vận tải Long An: về việc cấp Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa (mã QR) thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4337/SGTVT-VT ngày 27/8/2021 của Sở Giao thông vận tải Long An.

3.2 Hoạt động vận tải hàng hóa và xe điều tiền của ngân hàng liên tỉnh:

3.2.1 Về việc cấp Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa (mã QR) thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4337/SGTVT-VT ngày 27/8/2021 của Sở Giao thông vận tải Long An.

3.2.2 Đối với hoạt động các xe điều tiền của ngân hàng: thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4432/SGTVT-VT ngày 05/9/2021 của Sở Giao thông vận tải Long An.

4. Đối với hoạt động vận tải hành khách ngang sông:

4.1 Tiếp tục tạm ngưng hoạt động Bến khách ngang sông (BKNS) trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19, ngoại trừ các BKNS sau đây được phép hoạt động:

- Các BKNS trên địa bàn huyện Thạnh Hóa;

- Các BKNS trên địa bàn huyện Mộc Hóa (BKNS Bà Kén tiếp tục tạm ngưng);

- Các BKNS trên địa bàn huyện Tân Hưng (các BKNS đối lưu với tỉnh Đồng Tháp và Campuchia tiếp tục tạm ngưng);

- Các BKNS trên địa bàn huyện Bến Lức (các BKNS đối lưu với TP Hồ Chí Minh tiếp tục tạm ngưng);

- Các BKNS trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng: BKNS Hồng Sấm (qua sông Vàm Cỏ Tây, thuộc xã Tuyên Bình Tây).

- Các BKNS trên địa bàn TP Tân An: BKNS Trung Hiếu và BKNS Chú Tiết,

- Các BKNS trên địa bàn huyện Thủ Thừa: BKNS Cô Hoa (Hồ Thị Tuyết Hoa), BKNS Thành Đạt (Đỗ Minh Phụng), BKNS Ngô Ngọc Cẩn, BKNS Phùng Văn Quân, BKNS Nguyễn Trọng Phước và BKNS La Khoa - Mỹ Lạc (của Bà Trần Thị Bạc).

- Các BKNS trên địa bàn huyện Cần Giuộc: BKNS Tân Thanh.

4.2 Các BKNS được hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế và phải tuân thủ nguyên tắc “5K”; các phương tiện hoạt động phải giảm 50% sức chở của phương tiện trên 1 chuyến. Đơn vị khai thác chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

4.3 Tùy theo tình hình diễn biến trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, địa phương cấp huyện đề xuất tiếp các Bến khách ngang sông được phép hoạt động, gửi Sở Giao thông vận tải xem xét chấp thuận, thông báo phục vụ sự đi lại của người dân.

5. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp phòng, ban và đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát các nội dung nêu trên; đồng thời chủ động, phối hợp với lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; báo cáo Sở Giao thông vận tải các trường hợp vướng mắc hoặc ngoài thẩm quyền xử lý để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo.

6. Thời gian thực hiện từ 00 giờ 00 phút, ngày 24/9/2021 cho đến khi có Thông báo mới.

Văn bản này thay thế Công văn số 4636/SGTVT-VT ngày 16/9/2021 của Sở Giao thông vận tải Long An. Ngoài ra, các Công văn trước đây của Sở Giao thông vận tải liên quan đến hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh có nội dung trái với văn bản này thì thực hiện theo văn bản này./.

BLA

Chia sẻ bài viết