Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Đài tưởng niệm Bắc Sơn"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 03/02/2018

Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước đã đặt hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Tag: Vòng hoa, Bộ Chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đặt vòng hoa, Anh hùng Liệt sỹ, Đài tưởng niệm

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ 

Cập Nhật 27/07/2017

Sáng 27/7, Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tag: Ngày thương binh liệt sĩ, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng liệt sĩ, Chống giặc ngoại xâm, Đài tưởng niệm Bắc Sơn, long an