Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 32

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: “Chìa khóa” giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: “Chìa khóa” giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững 

Cập Nhật 17/12/2020

Sau 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” (gọi tắt Đề án 1956), tỉnh Long An đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Tag: Đào tạo nghề, nông thôn, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trường nghề, đề án của tỉnh, Long An

Đào tạo nghề cho lao động nông  thôn gắn với giải quyết việc làm

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm 

Cập Nhật 04/08/2020

Những năm qua, đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân...

Tag: đào tạo nghề, lao động nông thôn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, tân thạnh, long an

Hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Cập Nhật 17/12/2019

Thời gian qua, Long An thực hiện tốt việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm. Qua đó, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, giảm hộ nghèo còn 1,52%.

Tag: đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề, lao động nông thôn, long an

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn sát nhu cầu ngành, nghề, lao động ở địa phương

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn sát nhu cầu ngành, nghề, lao động ở địa phương 

Cập Nhật 11/09/2017

Những năm qua, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của các lớp đào tạo nghề góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, giảm tỷ lệ hộ nghèo,...

Tag: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Quyết định số 1956, đào tạo nghề theo quyết định 1956, đào tạo nghề, Long An

Đức Hòa: Mở 17 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn

Đức Hòa: Mở 17 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn 

Cập Nhật 28/10/2016

Từ đầu năm 2016 đến nay, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đức Hòa tổ chức 17 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với hơn 400 lao động tham dự; trong đó có 13 lớp đào tạo nghề nông nghiệp , 4 lớp phi nông nghiệp.

Tag: Đức Hòa, dạy nghề cho lao động nông thôn, lao động nông thôn, đào tạo nghề, việc làm, long an

Tân Trụ: Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Tân Trụ: Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Cập Nhật 12/09/2016

Thời gian qua, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Tân Trụ, tỉnh Long An theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ mang lại hiệu quả thiết thực.

Tag: đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề, quyết định 1956, 1956, báo long an

Cần Giuộc: Hiệu quả từ Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cần Giuộc: Hiệu quả từ Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Cập Nhật 07/07/2016

Những năm qua, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Tag: đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề, lao động nông thôn, cần giuộc, long an, báo long an

Chú trọng chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Chú trọng chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Cập Nhật 04/07/2016

Những năm qua, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An thực hiện tốt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Qua đó, nhiều lao động ở địa phương có việc làm ổn định, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên rõ rệt.

Tag: đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tin tức long an, báo long an, chú trọng chất lượng đào tạo nghề

Cần Đước: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cần Đước: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Cập Nhật 04/05/2016

Những năm qua, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Cần Đước, tỉnh Long An đề ra nhiều giải pháp tích cực trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Tag: Cần Đước, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tin tức long an, báo long an

Đức Hòa: Gần 2 tỉ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Cập Nhật 17/06/2015

Thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27-11-2009, của Thủ tướng Chính phủ về đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thời gian qua, huyện Đức Hòa đã tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề đem lại hiệu quả thiết thực...

Tag: Đức Hòa, Gần 2 tỉ đồng đào tạo nghề, cho lao động nông thôn