Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 50

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

Cập Nhật 29/01/2016

Ngày 28/1/2016, tại Phiên Bế mạc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Tag: nghị quyết, đại hội đảng XII, Đảng cộng sản việt nam, tổng bí thư, nguyễn phú trọng, toàn văn nghị quyết

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

Cập Nhật 28/01/2016

Sau hơn 8 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, sáng 28/1/2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Tag: Đại hội XII của Đảng, Bế mạc Đại hội Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân và đất nước

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân và đất nước 

Cập Nhật 22/01/2016

Hôm qua, ngày 21-1-2016, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc. Đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trong toàn Đảng, 1.510 đại biểu tham dự Đại hội.

Tag: tinh thần trách nhiệm, Đảng, nhân dân, đất nước, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

Cập Nhật 21/01/2016

Sáng ngày 21-1-2016, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, được toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước quan tâm, mong đợi.

Tag: Chào mừng Đại hội XII của Đảng, tuyên truyền chào mừng Đại hội, đường phố Tân An

Tiếp tục đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

Tiếp tục đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững 

Cập Nhật 20/01/2016

Ngày 20-1-2016, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bắt đầu diễn ra. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quan tâm.

Tag: Tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh, bền vững, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

Cập Nhật 19/01/2016

Hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, rất nhiều ý kiến tâm huyết của các cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân gửi về Đại hội.

Tag: Long An, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hướng về Đại hội

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng 

Cập Nhật 18/01/2016

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 20-1 đến 28-1-2016, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hướng về Đại hội với tất cả niềm tin và kỳ vọng.

Tag: Niềm tin và kỳ vọng, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thể hiện quyền làm chủ và trách nhiệm, nghĩa vụ công dân

Thể hiện quyền làm chủ và trách nhiệm, nghĩa vụ công dân 

Cập Nhật 11/01/2016

Trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các phương tiện thông tin đại chúng đăng toàn văn dự thảo văn kiện ĐH để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia đóng góp.

Tag: trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Một số góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

Cập Nhật 07/10/2015

Về đánh giá tổng quát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nội dung dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tag: Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng