Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "đảm bảo an sinh xã hội"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 62

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội 

Cập Nhật 28/01/2021

Hiện nay, chính sách an sinh xã hội từng bước được hoàn thiện, bảo đảm quyền lợi của người dân, đặc biệt quan tâm đến người có công với cách mạng, người nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,

Tag: an sinh xã hội, thiện nguyện, ý thức người dân, đào tạo nghề, phát triển kinh tế, Long An

Xã hội hóa chăm lo người nghèo

Xã hội hóa chăm lo người nghèo 

Cập Nhật 10/09/2020

Những năm qua, tỉnh Long An luôn thực hiện tốt công tác xã hội hóa chăm lo người nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Tag: Long An, công tác xã hội hóa, chăm lo người nghèo, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân

Giảm nghèo góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Giảm nghèo góp phần bảo đảm an sinh xã hội 

Cập Nhật 27/08/2020

Những năm qua, Long An thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giảm dần chênh lệch giữa thành thị và nông thôn.

Tag: Long An, Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, thành thị, nông thôn

Quyết liệt thu hồi, giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Quyết liệt thu hồi, giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp 

Cập Nhật 08/11/2018

BHXH, BHYT là một trong những chính sách xã hội quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Với người lao động, việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN là cần thiết...

Tag: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nợ đọng bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi người lao động, khám chữa bệnh, an sinh xã hội, Long An

Huy động cộng đồng, doanh nghiệp tham gia công tác an sinh xã hội

Huy động cộng đồng, doanh nghiệp tham gia công tác an sinh xã hội 

Cập Nhật 21/12/2017

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, công tác an sinh xã hội cần huy động được sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp, góp phần ổn định, đồng thuận xã hội.

Tag: Bảo hiểm xã hội, Chính sách giảm nghèo, An sinh xã hội, Tỷ lệ hộ nghèo, Nghị quyết số 15, long an

Góp sức để bảo đảm an sinh xã hội 

Cập Nhật 12/06/2017

Thời gian qua, chính quyền các cấp luôn quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an sinh xã hội, xem đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển kinh tế bền vững.

Tag: an sinh xã hội, thị trường lao động, giáo dục, dạy nghề, y tế, vốn tín dụng, Long An

Trung tâm Kinh doanh VNPT - Long An: Phát triển kinh doanh gắn với thực hiện tốt an sinh xã hội

Trung tâm Kinh doanh VNPT - Long An: Phát triển kinh doanh gắn với thực hiện tốt an sinh xã hội 

Cập Nhật 06/01/2017

Trung tâm Kinh doanh VNPT - Long An không chỉ bảo đảm các hoạt động an ninh - quốc phòng, phòng, chống thiên tai, phục vụ phát triển KT-XH tại địa phương mà còn luôn tích cực trong công tác từ thiện, an sinh xã hội.

Tag: vnpt long an, chăm sóc khách hàng, công tác xã hội, an sinh xã hội, long an

Thủ tướng: Trong khó khăn càng phải bảo đảm an sinh cho dân

Thủ tướng: Trong khó khăn càng phải bảo đảm an sinh cho dân 

Cập Nhật 22/03/2016

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Trong điều kiện khó khăn càng phải tăng cường bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo cải thiện đời sống mọi mặt của người dân.

Tag: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, an sinh xã hội, Quốc hội khóa 11, báo long an

Thành tựu 30 năm đổi mới: Cơ bản bảo đảm an sinh xã hội

Thành tựu 30 năm đổi mới: Cơ bản bảo đảm an sinh xã hội 

Cập Nhật 04/01/2016

Trải qua gần 30 năm, công cuộc đổi mới ở Việt Nam, với những cải biến cách mạng sâu sắc, triệt để và toàn diện đã tạo ra những biến đổi to lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tag: Việc làm, Đổi mới, An sinh xã hội, Người nghèo, Bảo hiểm y tế, Chuẩn nghèo, Giảm nghèo đa chiều

Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội: Tiếp tục nỗ lực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội: Tiếp tục nỗ lực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội 

Cập Nhật 25/12/2015

Sáng 25-12-2015, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2011-2015), trên lĩnh vực lao động, người có công.

Tag: Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đào tạo nghề, thị trường lao động